Τίτλοι μαθημάτων που θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα Σπουδών των νέων Κατευθύνσεων Εφοδιαστών, Διοικητικών, Μετεωρολόγων και Έρευνας – Πληροφορικής της ΣΙ

Προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις νέες Κατευθύνσεις (Εφοδιαστών, Διοικητικών, Μετεωρολόγων, Έρευνας – Πληροφορικής), που έχουν ενταχθεί στο Μηχανογραφικό Έντυπο δήλωσης προτιμήσεων σχολών/τμημάτων εισαγωγής από τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων, Αναφέρονται οι τίτλοι μαθημάτων ανά κατεύθυνση, χωρίς πληροφορίες ωρών, συντελεστών βαρύτητας, ECTS κλπ .

Τίτλοι Μαθημάτων Κατεύθυνσης Εφοδιαστών

ΓΑΛΛΙΚΑ Ι & ΙΙ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι & ΙΙ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι & ΙΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ Η/Υ, ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΙΑ–ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι & ΙΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ–ΗΘΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΣ I, ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ–ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΓΑΛΛΙΚΑ III & IV / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III & IV, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ι & ΙΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ Ι & ΙΙ, ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ Ι & ΙΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ–ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Ι, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) Ι & ΙΙ, ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Ι & ΙΙ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ–ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΙ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ–ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ι & ΙΙ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ Ι & ΙΙ, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι & ΙΙ

Τίτλοι Μαθημάτων Κατεύθυνσης Διοικητικών

ΓΑΛΛΙΚΑ Ι & ΙΙ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι & ΙΙ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι & ΙΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ Η/Υ, ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΙΑ–ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι & ΙΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ–ΗΘΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΣ I, ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ–ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΓΑΛΛΙΚΑ III & IV / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III & IV, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ‐ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι & ΙΙ, ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΑΡΧΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ‐ΗΓΕΣΙΑ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ/ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΙ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Τίτλοι Μαθημάτων Κατεύθυνσης Μετεωρολόγων

ΓΑΛΛΙΚΑ Ι & ΙΙ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι & ΙΙ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι & ΙΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ Η/Υ, ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΙΑ–ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι & ΙΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ–ΗΘΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΣ I, ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ–ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΓΑΛΛΙΚΑ III & IV / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III & IV, ΑΝΑΛΥΣΗ I & ΙΙ, ΦΥΣΙΚΗ I & ΙΙ, ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΡΕΥΣΤΟΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι & ΙΙ, ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ι & ΙΙ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΑΕΡΟΔΙΑΣΤHΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι, ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι & ΙΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι & ΙΙ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ Ι & ΙΙ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ, ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΊΑ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ, ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΙΙ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ UAVs, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Ι & ΙΙ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ–ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΕ ΟΠΛΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (GIS), ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ–ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΜΥΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΙ

Τίτλοι Μαθημάτων Κατεύθυνσης Έρευνας–Πληροφορικής

ΓΑΛΛΙΚΑ Ι & ΙΙ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι & ΙΙ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι & ΙΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ Η/Υ, ΠΙΘΑΝΟΘΕΩΡΙΑ–ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι & ΙΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ–ΗΘΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΣ I, ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ–ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΓΑΛΛΙΚΑ III & IV / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III & IV, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟ–ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι & ΙΙ, ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (JAVA), ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ–ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι & ΙΙ, ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ–ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ I, ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι & ΙΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ HTML/CSS/JAVASCRIPT, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (PHP), ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ–ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ Ι & ΙΙ, ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ, ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ–ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΓΕΣΙΑ, ΑΕΡΑΜΥΝΑ–ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΜΥΝΑ–ΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (GIS), ΝΕΦΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ–ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ι & ΙΙ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΙ