Προκήρυξη Πλήρωσης σαράντα πέντε (45) θέσεων ΕΠΣ/ΕΕ στη Σχολή Ικάρων, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Προκήρυξη πλήρωσης σαράντα πέντε (45) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση ΕΠΣ, κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων, στη μισθολογική βαθμίδα του Λέκτορα, στη Σχολή Ικάρων, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε στον Τύπο τη Δευτέρα, 4-07-2022 και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δεκαπέντε (15) ημέρες.