Σεμινάριο της ΕΕ στη ΣΙ με θέμα «Κυβερνοπόλεμος» 2022 (Common module on Cyber Warfare)

Η Σχολή Ικάρων θα διοργανώσει από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, την κοινή διδακτική ενότητα με θέμα «Κυβερνοπόλεμος» (Cyber Warfare), υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Security and Defence College – ESDC).

Στο σεμινάριο μεταξύ άλλων θα γίνουν διαλέξεις για τις βασικές πτυχές του κυβερνοπολέμου, τις απειλές και τους στόχους στον ψηφιακό κόσμο, τις επιθετικές και αμυντικές τεχνικές κυβερνοπολέμου, περιγράφοντας το περιβάλλον του κυβερνοχώρου ως στρατιωτικό τομέα και παρουσιάζοντας τις σχετικές δυνατότητες των κρατών που εφαρμόζονται στις αποστολές της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Θα διδάξουν καθηγητές/ομιλητές από τη Σχολή Ικάρων, Ελληνικά Πανεπιστήμια, Στρατιωτικές Ακαδημίες χωρών-μελών της Ε.Ε., το Κολλέγιο Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ και την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Άμυνας (EDA).

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η αίτηση για συμμετοχή στο σεμινάριο παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

hafa.haf.gr/education/erasmus/