Συμμετοχή της Σχολής Ικάρων στo 2o Multiplier Event της Στρατηγικής Σύμπραξης Διεθνές Αεροπορικό Εξάμηνο

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 αντιπροσωπεία της Σχολής Ικάρων, αποτελούμενη από έναν (1) αξιωματικό και δύο (2) καθηγητές, συμμετείχε στo 2o Multiplier Event της Στρατηγικής Σύμπραξης «Διεθνές Αεροπορικό Εξάμηνο», στην έδρα της Πορτογαλικής Αεροπορικής Ακαδημίας.

Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της ανάπτυξης του έργου από τη Σχολή Ικάρων, την Πορτογαλική και Ρουμανική Αεροπορική Ακαδημία.

Παρών κατά τη διάρκεια του Multiplier Event ήταν ο Διοικητής της Πορτογαλικής Αεροπορικής Ακαδημίας καθώς και ανώτατοι αξιωματικοί των Πορτογαλικών Ενόπλων Δυνάμεων.