Σεμινάριο Διοικητών Στρατιωτικών Ακαδημιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2022 (EUMACS 2022)

O Διοικητής της Σχολής Iκάρων Υπχος (Ι) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης συμμετείχε στο Σεμινάριο των Διοικητών των Στρατιωτικών Ακαδημιών της Ε.Ε., το οποίο διεξήχθη από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου 2022, στο Μπρνο της Τσεχίας, έδρα του Τσεχικού Πανεπιστημίου Άμυνας, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας.

Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η βελτίωση/προώθηση των διεθνών συνεργασιών, μεταξύ των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και η ενημέρωση των Διοικητών τους επί των τρεχουσών αλλά και μελλοντικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες τελούνται υπό την αιγίδα του Κολλεγίου.

Επιπλέον, η εκδήλωση περιελάμβανε παρουσιάσεις, συζητήσεις και παροχή ενημερώσεων σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την ανταλλαγή δόκιμων Αξιωματικών (Military Erasmus). Επίσης, παρουσιάστηκε η δομή και η αποστολή του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC).

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια ευρεία ανταλλαγή απόψεων σχετικών με ζητήματα που αφορούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ιδρυμάτων τους, την ανταλλαγή εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών μέσω της κινητικότητας του προσωπικού και των μαθητών, καθώς και τον τρόπο συντονισμού και λειτουργίας τους σε επίπεδο ΕΕ, στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας του Military Erasmus.