Σεμινάριο στην Στρατιωτική Ηθική 2022 της ΕΕ στη ΣΙ (Common module on Military Ethics)

Η Σχολή Ικάρων θα διοργανώσει από τη Δευτέρα 7 έως και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας, τη κοινή διδακτική ενότητα με θέμα Στρατιωτική Ηθική (Common module on Military Ethics), υπό την αιγίδα του Ευρωπαικού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Security and Defence College – ESDC).

Το σεμινάριο βασίζεται στο Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών του EMILYΟ (European initiative for the exchange of young officers), το οποίο είναι το κύριο συστατικό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΕΕ στον τομέα της Στρατιωτικής Ηθικής για την ανάπτυξη και προώθηση της καλύτερης κατανόησης των ηθικών διαστάσεων του πολέμου και της τρομοκρατίας ως αναπόσπαστο μέρος της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (Common Security and Defence Policy – CSDP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να αναλύσει τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φορείς (άτομα, στρατιωτικές οργανώσεις, κράτη και διακυβερνητικές οργανώσεις) όσον αφορά την τήρηση των ηθικών αρχών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Θα διδάξουν καθηγητές/ομιλητές από τη Σχολή Ικάρων, Ελληνικά Πανεπιστήμια, Στρατιωτικές Ακαδημίες χωρών-μελών της Ε.Ε., το Κολλέγιο Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ και την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Άμυνας (EDA).

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η αίτηση για συμμετοχή στο σεμινάριο παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://hafa.haf.gr/education/erasmus/