22ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Κυβερνοπόλεμο και την Ασφάλεια (ECCWS)

To Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Κυβερνοπόλεμο και την Ασφάλεια (ECCWS) έχει ιστορία 22 ετών. Αυτό το συνέδριο προσελκύει ακαδημαϊκούς, ερευνητές, στρατιωτικούς, επαγγελματίες και ιδιώτες που ασχολούνται με διάφορες πτυχές της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που προέρχονται από 30 και πλέον χώρες.
Το 22ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Κυβερνοπόλεμο και την Ασφάλεια  διοργανώνεται από κοινού από την Σχολή Ικάρων, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την Academic Conferences International (ACI) και θα λάβει χώρα στην Σχολή Ικάρων στις 22 και 23 Ιουνίου 2023.  Στη σύγχρονη πανεπιστημιούπολή μας προγραμματίζουμε μια μεγάλη εκδήλωση για τη δικτύωση της κοινότητας του συνεδρίου με τοπικούς ερευνητές και επαγγελματίες.
Σχετικοί σύνδεσμοι:
https://www.academic-conferences.org/conferences/eccws
https://www.academic-conferences.org/conferences/eccws/eccws-call-for-papers/

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων είναι 6 Ιανουαρίου 2023
Η προθεσμία υποβολής πλήρους εργασίας για κρίση είναι 19 Ιανουαρίου 2023.

Τα πρακτικά του ECCWS  συμπεριλαμβάνονται στις παρακάτω διεθνείς βάσεις δεδομένων:
• EBSCO database of Conference Proceedings
• Web of Science (WoS) Conference Proceedings Citation Index
• ProQuest database
• Google Scholar
• Google Book search
• Elsevier SCOPUS
• the Institution of Engineering and Technology (IET)
• the Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers.