Χώρος Ιστορικής Μνήμης Σχολής Ικάρων

Ο χώρος Ιστορικής Μνήμης της Σχολής Ικάρων είναι ένας πολυθεματικός χώρος όπου παρουσιάζεται η ιστορία της Σχολής.

Δίδεται η ευκαιρία στους επισκέπτες να γίνουν κοινωνοί της μακράς και ένδοξης ιστορίας της Σχολής Ικάρων, μέσω banners με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και  κείμενα (δυνατότητα και μέσω  ηχητικών QRs), καθώς και διοράματα, εκθεμάτων και προβολών.

Η έγκριση επισκέψεων στο χώρο Ιστορικής Μνήμης της Σχολής Ικάρων για τα σχολεία δίδεται από τη Διοίκηση της Σχολής, μέσω αιτημάτων στο τηλέφωνο: 2108193011 (Υπασπιστήριο), ενώ για άλλους φορείς το αίτημα θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΥΠΕΘΑ. Στην  ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής αιτήματος στον σύνδεσμο Αιτήματα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.