Συμμετοχή της Σχολής Ικάρων στην 56η Συνάντηση του Implementation Group (IG) της «European Initiative for the Exchange of Young Officers (Inspired by Erasmus)»

Από τις 6 έως τις 7 Δεκεμβρίου 2022 αντιπροσωπεία της Σχολής Ικάρων, αποτελούμενη από τρία (3) άτομα συμμετείχε στην 56η Συνάντηση του Implementation Group (IG) της «Εuropean Initiative for the Exchange of Young Officers (inspired by Erasmus)», στην πόλη Γκντύνια της Πολωνίας,  στην έδρα της Πολωνικής Ναυτικής Ακαδημίας.
Κατά τις εργασίες της ανωτέρω συνάντησης τονίστηκε η σημασία συνέχισης δημιουργίας κοινής κουλτούρας Ευρωπαϊκής Ασφαλείας και Άμυνας στις στρατιωτικές Ακαδημίες των χωρών μελών. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν ο απολογισμός τρέχοντος τριμήνου και οι επερχόμενες δράσεις, που θα διοργανωθούν από τις συμμετέχουσες Ακαδημίες στο πρόγραμμα κινητικότητας «Στρατιωτικών Δοκίμων» (Cadets and Υoung Officers).