Ανάρτηση αποφάσεων της 3ης Τακτικής/2022-23 Ακαδημαϊκής Συνέλευσης της ΣΙ με ημερομηνία διεξαγωγής 6.04.2023

Αποφάσεις της 3ης Τακτικής/2022-23 Ακαδημαϊκής Συνέλευσης της Σχολής Ικάρων, με ημερομηνία 6.04.2023 και θέματα:

  1. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή Καράμπελα Παναγιώτη στο γνωστικό αντικείμενο «Λογισμικό – Σύγχρονες Γλώσσες Προγραμματισμού και Εφαρμογές τους στο Δίκτυο Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής και Υπολογιστών. (ΑΔΑ: 96Γ26-ΤΞ5)
  1. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή Παυλάτου Χρήστου, στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με έμφαση στην Αρχιτεκτονική Η/Υ και το Λογισμικό του Λειτουργικού Συστήματος» του Τομέα Πληροφορικής και Υπολογιστών. (ΑΔΑ: 61ΠΔ6-ΔΑ1)
  1. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή Κυρίτση Κωνσταντίνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου με έμφαση στη Μοντελοποίηση και τον Έλεγχο Συστημάτων» του Τομέα Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων. (ΑΔΑ: ΡΓ8Σ6-ΡΒΨ)

4. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της επί θητεία Επίκουρης Καθηγήτριας Λεκέα Ιωάννας, στο γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία με έμφαση στη Θεωρία του Πολέμου» του Τομέα Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας.  (ΑΔΑ: 9ΞΡΩ6-Ρ2Ζ)

  1. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή Παπακανέλλου Παναγιώτη, στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά με έμφαση στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Διατάξεων –Κεραίες»  του Τομέα Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών. (ΑΔΑ: 68416-ΘΕΚ)