Σεμινάριο Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ στη ΣΙ (Common Security and Defence Policy)

Η Σχολή Ικάρων θα διοργανώσει από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, την κοινή διδακτική ενότητα πάνω σε θέματα Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Common Module on Common Security and Defence Policy-CSDP), υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλέγιου Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EuropeanSecurity and Defence College – ESDC).

Στο σεμινάριο μεταξύ άλλων θα γίνουν διαλέξεις για την ιστορία της ΕΕ, την καθιέρωση Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ, την Παγκόσμια Στρατηγική της ΕΕ, τις επιχειρήσεις και αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ, την οργάνωση και εκτέλεση διαχείρισης κρίσης καθώς και τους παγκόσμιους δρώντες που συνεργάζονται με την ΕΕ.

Θα διδάξουν καθηγητές και ομιλητές από τη Σχολή Ικάρων, Ελληνικά Πανεπιστήμια, Στρατιωτικές Ακαδημίες χωρών-μελών της Ε.Ε., το Κολλέγιο Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ και την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Άμυνας (EDA).
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση για συμμετοχή στο σεμινάριο παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://hafa.haf.gr/education/erasmus/