Ομιλία με θέμα Σεξουαλική Παρενόχληση στον Χώρο Εργασίας

Την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε ομιλία στο αμφιθέατρο “ΥΠΣΓΟΣ (Ι) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΛΜΑΣ” της Σχολής με θέμα “Σεξουαλική Παρενόχληση στον Χώρο Εργασίας”.

Η ομιλία έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον καθώς και την ενίσχυση κουλτούρας σεβασμού στον εργασιακό χώρο.