Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της Βασιλικής Σχολής Αεροπορίας της Ιορδανίας στη Σχολή Ικάρων

Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας Αξιωματικών της Βασιλικής Σχολής Αεροπορίας της Ιορδανίας στη Σχολή Ικάρων.

Σκοπός της εν λόγω επίσκεψης ήταν η ενημέρωση για την αποστολή και το έργο της Σχολής, καθώς η παρουσίαση της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Ακαδημαϊκής, Πτητικής και Στρατιωτικής) στους μαθητές.

Πραγματοποιήθηκε επίσης ξενάγηση στον Χώρο Ιστορικής Μνήμης και τις εγκαταστάσεις της Σχολής, παράθεση γεύματος και ανταλλαγή αναμνηστικών με τον Διοικητή της Σχολής.