Λήξη Διεθνούς Αεροπορικού Εξαμήνου 2023

Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 ο Διοικητής της Σχολής Ικάρων, Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης, κήρυξε τη λήξη του κοινού Διεθνούς Αεροπορικού Εξαμήνου στη ΣΙ και απένειμε σχετικά Διπλώματα στους συμμετέχοντες.

Το Διεθνές Αεροπορικό Εξάμηνο αφορά το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο των Ικάρων 2ας Τάξης, Ιπταμένων και Ελεγκτών Αεράμυνας και το παρακολούθησε το σύνολο των εν λόγω Ικάρων. Στο πλαίσιο του εξαμήνου, και καθ΄όλη τη διάρκειά του, μαθητές 2ας Τάξης (Ιπτάμενοι – Ελεγκτές Αεράμυνας) της Σχολής Ικάρων φοίτησαν στις Αεροπορικές Ακαδημίες της Πολωνίας, της Πορτογαλίας και της Ρουμανίας. Αντιστοίχως, αριθμός αλλοδαπών μαθητών φιλοξενήθηκε στη Σχολή Ικάρων και επιπλέον, μαθητές από τη Στρατιωτική Ακαδημία του Βελγίου. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο Διεθνές Αεροπορικό Εξάμηνο, εκτός από το καθορισμένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα, ακολούθησαν το ημερήσιο/εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Ακαδημίας που τους φιλοξένησε.

Το Διεθνές Αεροπορικό Εξάμηνο αποτελείται από δέκα (10) κοινά μαθήματα, με κοινή ύλη, τα οποία διδάχθηκαν ταυτόχρονα σε όλες τις συμμετέχουσες Ακαδημίες στην αγγλική γλώσσα. Αυτά είναι:

  • Common Security and Defence Policy
  • Space Application for Security and Defence
  • Cyber Warfare
  • Military Ethics
  • Propulsion Systems
  • Flight and Ground Safety
  • Meteorology
  • Aviation English
  • Avionics Systems
  • Aerial Navigation

Επισημαίνεται ότι τα δύο εξ αυτών («Common Security and Defence Policy» και «Space Application for Security and Defence») διδάχθηκαν σε μορφή εβδομαδιαίου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου (Common Module), με τη συμμετοχή επιπλέον σπουδαστών από ελληνικά και ευρωπαϊκά ΑΣΕΙ και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και ομιλητών από ελληνικά και ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.

Μέσω του κοινού Διεθνούς Αεροπορικού Εξαμήνου, δίνεται η ευκαιρία στα στρατιωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταλλάσσουν μαθητές ακόμη και για ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό εξάμηνο, αξιοποιώντας κονδύλια του προγράμματος Erasmus+.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Διεθνές Αεροπορικό Εξάμηνο είναι αποτέλεσμα Στρατηγικής Σύμπραξης και έργου διάρκειας 2 ετών, το οποίο χρηματοδοτήθηκε πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Erasmus+.

Για την υλοποίηση του έργου συνεργάστηκαν η Σχολή Ικάρων (ως διαχειριστής), η Πορτογαλική Αεροπορική Ακαδημία, η Ρουμανική Αεροπορική Ακαδημία και το European Security and Defence College – ESDC. Το Εξάμηνο υλοποιείται στο πλαίσιο του Military Erasmus.