Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα Μη Επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα στη ΣΙ (Unmanned Aerial Systems – UAS 2024)

Από τη Δευτέρα 15 έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας, διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Μη Επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα» (Unmanned Aerial Systems – UAS), το οποίο διοργανώθηκε από τη ΣΙ στο πλαίσιο του Military Erasmus+ υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας (European Security and Defence College – ESDC).

Συμμετείχαν σπουδαστές των ΑΣΕΙ, Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας της ημεδαπής, Στρατιωτικών Ιδρυμάτων Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών που φοιτούν σε ΑΕΙ της ημεδαπής.

Ειδικότερα, συμμετείχαν συνολικά 60 μαθητές/σπουδαστές, προερχόμενοι από το Πολωνικό Αεροπορικό Πανεπιστήμιο, Στρατιωτικές Ακαδημίες της Ισπανίας και Ρουμανίας, τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, την Πυροσβεστική Ακαδημία, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, καθώς και από τη Σχολή Ικάρων.

Στο σεμινάριο, μεταξύ άλλων, έγιναν διαλέξεις σχετικά με τις βασικές αρχές των τεχνολογιών σχεδίασης και κατασκευής που αφορούν UAS, τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά διαφορετικών τύπων και κατηγοριών UAS, τύπους και τεχνολογίες αισθητήρων UAS, τεχνικές αποκάλυψης και αντιμετώπισης εχθρικών UAS, καθώς και το ευρύ φάσμα πολιτικών και στρατιωτικών εφαρμογών UAS με έμφαση στις δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησης των UAS σε αποστολές εντός του πλαισίου της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Στην εν λόγω εκπαιδευτική δραστηριότητα, έδωσαν διαλέξεις καθηγητές/ομιλητές από τη ΣΙ, το ΑΤΑ και την 117ΠΜ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πολωνικό Αεροπορικό Πανεπιστήμιο, καθώς και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των πολιτικών εφαρμογών των εν λόγω συστημάτων.

Την έναρξη των εργασιών του σεμιναρίου κήρυξε ο Διοικητής της ΣΙ, Υποπτέραρχος (Ι) Γρηγόριος Καραμπιτιάνης, ενώ απένειμε και τα πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης στους συμμετέχοντες αμέσως μετά το πέρας αυτού.