Προκήρυξη Πλήρωσης δύο (2) Θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π., ΚΛΑΔΟΥ Ι, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, της Σχολής Ικάρων

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), Κλάδου Ι, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, στους Τομείς: Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, Δομικών Κατασκευών – Έργων Υποδομών και Πληροφορικής και Υπολογιστών, στα γνωστικά αντικείμενα «Πειραματικές – Υπολογιστικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό και τη βελτιστοποίηση δυναμικών χαρακτηριστικών της δομής από σύνθετα υλικά του αεροσκάφους» και  «Πληροφορική και Προγραμματισμός», αντίστοιχα.