Σεμινάριο Διοικητών Στρατιωτικών Ακαδημιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2024 (EUMACS 2024)

Ο Διοικητής της Σχολής Ικάρων Υποπτέραρχος (Ι) Γρηγόριος Καραμπιτιάνης, έλαβε μέρος στο συνέδριο «European Military Academies Commandant Seminar – EUMACS» των Διοικητών Στρατιωτικών Σχολών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Military Erasmus». Το πρόγραμμα αυτό, γνωστό και ως «EMILYO», έχει ως στόχο την ανταλλαγή Δοκίμων Αξιωματικών μεταξύ Στρατιωτικών Σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς εκπαίδευσης.

Το συνέδριο διεξήχθη στην Στρατιωτική Ακαδημία του Βελγίου, στις Βρυξέλλες, από 5 έως 7 Ιουνίου 2024. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ Ακαδημιών και η λήψη αποφάσεων σε θέματα περαιτέρω ανάπτυξης του προγράμματος EMILYO.

Ο Διοικητής της ΣΙ, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, συμμετείχε σε σύσκεψη με θέμα τους τρόπους ενσωμάτωσης θεματολογίας σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Κυβερνοάμυνα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Δοκίμων Αξιωματικών των Στρατιωτικών Σχολών.