Προκήρυξη Εξέλιξης πέντε (5) Θέσεων Μελών Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, της Σχολής Ικάρων

Η Σχολή Ικάρων προκηρύσσει την πλήρωσης πέντε (5) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, λόγω αιτημάτων
εξέλιξης, ως ακολούθως:

Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών

 1. Τομέας Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας
  Μία (1) Θέση ΔΕΠ, στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία με έμφαση στη Θεωρία του Πολέμου».
 2. Τομέας Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών
  Μία (1) Θέση ΔΕΠ, στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά με έμφαση στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων – Κεραίες».
 3. Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών
  Μία (1) Θέση ΔΕΠ, στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με έμφαση στην Αρχιτεκτονική Η/Υ και το Λογισμικό του Λειτουργικού Συστήματος».
 4. Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών
  Μία (1) Θέση ΔΕΠ, στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Λογισμικό – Σύγχρονες Γλώσσες Προγραμματισμού και Εφαρμογές τους στα Δίκτυα Υπολογιστών»
 5. Τομέας Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής, Τεχνολογίας Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων
  Μία (1) Θέση ΔΕΠ, στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου με έμφαση στη Μοντελοποίηση και τον Έλεγχο Συστημάτων».

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια κι έλαβε ΑΔΑ: ΨΖ046-ΝΑΘ. Αιτήσεις υποψηφιότητας γίνονται δεκτές  μέχρι και την Πέμπτη 12-09-2024.