Τομέας Αεροδυναμικής – Μηχανικής Πτήσης

Γνωστικά Αντικείμενα

 1. Μηχανική των ρευστών, τυρβώδεις ροές, μηχανές ασυμπίεστων ρευστών.
 2. Θεωρία οριακού στρώματος.
 3. Αεροδυναμική υποηχητικών, διηχητικών, υπερηχητικών και υψηλών υπερηχητικών ταχυτήτων, θεωρία αεροτομών και φερουσών επιφανειών, εσωτερική αεροδυναμική, αεροδυναμική πλήρους αεροσκάφους, έλικες, υπολογιστική αεροδυναμική, μη μόνιμη αεροδυναμική, αεροδυναμικές αλληλεπιδράσεις, πειραματική αεροδυναμική.
 4. Μηχανική πτήσης, αεροδυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ αεροσκαφών σε πτήση σε σχηματισμό, πτήση σε μεγάλη γωνία προσβολής, επιδόσεις αεροσκάφους σε πτήση σε διαταραγμένη ροή.
 5. Πτητικές δοκιμές.

Μόνιμο Προσωπικό

 

Θέση Βαθμίδα Ονοματεπώνυμο
ΔΕΠ Αναπληρωτές Καθηγητές Λέκας Θεόδωρος (*)
Λέκτορες Κόρας Ανδρέας
ΕΕΔΙΠ ΕΕΔΙΠ Ι Παπαβασιλόπουλος Βασίλειος

(*) Συντονιστής Τομέα

Προσωπικό ΕΠΣ & ΣΔΠ Ακ. Έτους 2020-2021

Θέση Ονοματεπώνυμο
ΕΠΣ Παναγιωτόπουλος Ηλίας
ΣΔΠ Λεμπέσης Αθανάσιος
Τσαντούκλας Νικόλαος

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

 • Σχεδίαση ελίκων υψηλών επιδόσεων
 • Σχεδίαση αεροτομών χαμηλού αριθμού Reynolds
 • Αεροδυναμική σχεδίαση μη επανδρωμένων αεροσκαφών
 • Πτήση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (βαρειά βροχή, άμμος, παγοποίηση)
 • Ευστάθεια, έλεγχος αεροσκάφους
 • Αεροδυναμική αλληλεπίδραση αεροσκάφους και εξωτερικών φορτίων

Εργαστήρια

 • Μηχανικής των Ρευστών
 • Αεροδυναμικής

Εργαστηριακή Υποδομή

 • Υποηχητική αεροσήραγγα με ζυγό 6 συνιστωσών
 • Αεροσήραγγα επίδειξης πτήσης αεροσκάφους
 • Καπνοσήραγγα