Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας Υλικών, Οργάνωσης Παραγωγής

Γνωστικά Αντικείμενα

 1. Μηχανολογικό σχέδιο, υπολογισμός και σχεδίαση στοιχείων μηχανών, μηχανουργική τεχνολογία, τεχνική μετρήσεων, τεχνολογίες των κατεργασιών, εργαλειομηχανές, τεχνολογία των επιφανειών, τριβολογία, σχεδιασμός και βελτιστοποίηση μηχανολογικών κατασκευών.
 2. Μεταλλογνωσία, τεχνολογία υλικών, διάβρωση και προστασία, διαγνωστική της θραύσης, μη καταστροφικοί έλεγχοι, τεχνολογία επικαλύψεων, μεταλλοτεχνία.
 3. Αρχές οικονομικής, διοίκηση συστημάτων παραγωγής και υπηρεσιών, προγραμματισμός – σχεδιασμός – λειτουργία και έλεγχος συστημάτων, διαχείριση συντήρησης – αξιοπιστία, ποιοτικός έλεγχος στα συστήματα παραγωγής, διοίκηση ολικής ποιότητας.
 4. Διοίκηση – διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, εφοδιαστική αλυσίδα/υποστήριξη αεροπορικών επιχειρήσεων, λογιστική διαδικασία εφοδιασμού, σύστημα προμηθειών και πιστώσεων, δημόσιο λογιστικό, λογιστικό ΕΔ, μεταφορές και συστήματα διανομής, μέθοδοι εφοδιαστικής στατιστικής.

Μόνιμο Προσωπικό Τομέα

Θέση Βαθμίδα Ονοματεπώνυμο
ΔΕΠ Καθηγητές Κουτσομιχάλης Άγγελος (*)
Επίκουροι Καθηγητές Γεωργίου Εμμανουήλ
Ντακόλια Χάρις
ΕΕΔΙΠ ΕΕΔΙΠ Ι Τουρλομούσης Ηλίας

(*) Διευθυντής Τομέα

Προσωπικό ΕΠΣ & ΣΔΠ Ακ. Έτους 2022-2023

Θέση Ονοματεπώνυμο
ΕΠΣ Θεοδωράς Δημήτριος
Κωνσταντάκης Κωνσταντίνος
Μαραγκάκης Αριστοτέλης
ΣΔΠ Θεοχαρόπουλος Νικόλαος

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα επικεντρώνεται σε πεδία υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος και τεχνολογίες αιχμής, σε όλο το φάσμα των μηχανολογικών εφαρμογών, δίνοντας έμφαση στις αεροναυπηγικές κατασκευές. Η ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα περιλαμβάνει το πεδίο της τεχνολογίας των υλικών, τη μηχανική τους συμπεριφορά, την αντοχή υλικών και δομικών εξαρτημάτων, τη μηχανική των θραύσεων, καθώς και την ανάλυση κατασκευών και την αξιολόγηση της δομικής τους ακεραιότητας. Επιπρόσθετα, η ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα περιλαμβάνει τη μελέτη επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού, τη συμπεριφορά υλικών σε τριβή και διάβρωση και τη μελέτη ηλεκτρολυτικών επικαλύψεων. Επίσης, στον Τομέα πραγματοποιείται έρευνα που καλύπτει το πεδίο των μεθόδων παραγωγής και διεργασιών οι οποίες εφαρμόζονται σε συστήματα παραγωγής, κατεργασίες υλικών, καθώς και μεθόδων προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγικών διαδικασιών με την ευρύτερη έννοια. Σε αυτήν περιλαμβάνεται έρευνα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτομικών παραγωγικών διεργασιών με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της παραγωγικότητας, του κόστους και της απόδοσης με περιβαλλοντικά κριτήρια. Οι ερευνητικές ενότητες καλύπτουν φάσμα δραστηριότητας συμβατικών και μη συμβατικών διεργασιών και εργαλειομηχανών, μικροκατεργασίες, ταχεία πρωτοτυποποίηση, εκτίμηση ζωής προϊόντος και σχεδιασμό για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση. Το ερευνητικό ενδιαφέρον του Τομέα εστιάζεται επίσης στην οργάνωση παραγωγής και διοίκησης βιομηχανικών μονάδων, τη διοίκηση ολικής ποιότητας, τη στρατηγική παραγωγής, την επιχειρησιακή έρευνα και την οργάνωση και διοίκηση διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Τέλος, η ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα αφορά επίσης θέματα δυναμικής συμπεριφοράς αξόνων, ανίχνευσης ρωγμών και συμπεριφοράς ρηγματωμένων κατασκευών, στοιχεία μηχανών και τριβολογία.

Εργαστήρια

 • Στοιχείων Μηχανών – Τριβολογίας
 • Τεχνολογίας και Κατεργασίας Υλικών
 • Συστημάτων Παραγωγής

Εργαστηριακή Υποδομή

 • Μεταλλογραφικά μικροσκόπια. Στερεοσκόπιο.
 • Σκληρόμετρο Rockwell.
 • Κλίβανοι θερμικών κατεργασιών.
 • Συσκευές κοπής, εγκιβωτισμού, λείανσης και στίλβωσης μεταλλογραφικών δοκιμίων.
 • Συσκευή απόθεσης επικαλύψεων πλάσματος (plasma spray).
 • Συσκευή αμμοβολής.
 • Τριβόμετρο τύπου στυλίσκου – δίσκου.
 • Συσκευή εφελκυσμού και κάμψης τριών σημείων.
 • Κρουσίμετρο Charpy.
 • Χημικός πάγκος.
 • Διατάξεις ηλεκτρολυτικής απόθεσης μετάλλων.
 • Διατάξεις δοκιμών διάβρωσης – ποτενσιοστατικές.
 • Διατάξεις μέτρησης εκτριβής wear resistance – taber.
 • Διάταξη υπερήχων για μη καταστροφικές δοκιμές.
 • Κεραμικές, μεταλλικές και κεραμομεταλλικές κόνεις για απόθεση επικαλύψεων.
 • Δράπανο.