Τομέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, Δομικών Κατασκευών, Έργων Υποδομών

Γνωστικά Αντικείμενα

 1. Τεχνική μηχανική, αντοχή υλικών, πειραματική αντοχή υλικών, σύνθετα υλικά, αντοχή συνθέτων υλικών, μηχανική των θραύσεων, κόπωση των κατασκευών, υπολογιστική μηχανική – πεπερασμένες διαφορές – πεπερασμένα στοιχεία.
 2. Ανάλυση της δομής αεροσκαφών, στατική και δυναμική των δομών αεροσκάφους, δυναμική αεροσκάφους, δομική σχεδίαση, σχεδίαση και κατασκευή αεροσκαφών, αεροελαστικότητα, αεροδιαστημικές εφαρμογές, ειδικά θέματα διαμορφώσεων αεροσκαφών, έλεγχος και επισκευή δομής αεροσκάφους. Βασικές αρχές συντήρησης αεροσκαφών.
 3. Οικοδομικό σχέδιο, τοπογραφία, γεωλογία, οικοδομική, δομικά υλικά, αρχιτεκτονική – κτιριολογία, δομικές μηχανές, τεχνική οικονομική, σχεδιασμός έργων, κατασκευή έργων, δράσεις επί των κατασκευών, στατική, ανάλυση κατασκευών με Η/Υ, δυναμική κατασκευών, εδαφομηχανική, γεωτεχνικές κατασκευές – θεμελιώσεις, υδραυλική, ύδρευση – αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων, λιμενικά έργα, δίκτυα υποδομών, δίκτυα καυσίμων, οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές, κατασκευαστικές τεχνικές, εκρηκτικά για εξόρυξη και καθαίρεση, αμυντικός σχεδιασμός εγκαταστάσεων, διαχείριση κρίσεων υποδομής, επισκευή – αποκατάσταση βλαβών, συστήματα μεταφορών, οδοποιία, οδοστρώματα, σχεδιασμός αεροδρομίων, σύνθεση κατασκευών, προστασία περιβάλλοντος, υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού, χωροταξικός σχεδιασμός.

Μόνιμο Προσωπικό

Θέση Βαθμίδα Ονοματεπώνυμο
ΔΕΠ Επίκουροι Καθηγητές Βαρέλης Δημήτριος
Μαγείρου Γεώργιος
Σταματέλος Δημήτριος
Λέκτορες Κεχαγιάς Νικόλαος (*)
ΕΕΔΙΠ ΕΕΔΙΠ Ι Τσιρώνης Ιωάννης

(*) Συντονιστής Τομέα

Προσωπικό ΕΠΣ & ΣΔΠ Ακ. Έτους 2022-2023

Θέση Ονοματεπώνυμο
EΠΣ Βενετσιάνου Όλγα
Γκέγκας Αθανάσιος
Παπαχαραλάμπους Γεωργία
Ρεπαπής Κωνσταντίνος
Σαββίδης Αμβρόσιος – Αντώνιος
Τσάγκας Δημήτριος
Τσαντζαλής Σταύρος
Χαρωνίτης Γεώργιος
ΣΔΠ Καλογραιάκη Αντωνία
Παπαρίζος Στέργιος
Ρομπόλας Νικόλαος

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

 • Σχεδίαση Αεροσκαφών: Σχεδίαση Αεροσκαφών Μη Συμβατικής Διάταξης, Σχεδίαση Αεροδιαστημοπλάνων και Εξωατμοσφαιρικών Αεροσκαφών, Υποηχητική Αεροδυναμική – Αεροδυναμική του Πτερυγίου Πίδακος, Υπερυπερηχητική Αεροδυναμική – Αεροδυναμικό Σύστημα Θερμικής Προστασίας Αεροχημάτων.
 • Αεροπορικές και Ελαφρές Κατασκευές
  • Αντοχή Υλικών: Προκαταρκτικός Σχεδιασμός και Διαστασιολόγηση Αεροναυπηγικών Δομών, Αντοχή Ηλωτών Συνδέσεων, Προοδευτική Εξέλιξη Βλάβης σε Κατασκευές από Σύνθετα Υλικά, Ανάλυση Τάσεων σε Περιοχές που υπάρχει Ρωγμή, Μεταλλικές Κατασκευές.
  • Υπολογιστική Μηχανική: Ανάπτυξη Λογισμικού Βασισμένο στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων για τη Στατική και Δυναμική Μη Γραμμική Απόκριση Αυτοπροσαρμοζόμενων Ελαφρών Κατασκευών υπό την Επίδραση Θερμο-Ηλεκτρο-Μηχανικού Πεδίου, Αριθμητικός Υπολογισμός της Ευστάθειας (Λυγισμός και Μεταλυγισμός) Πλακών και Κελυφών από Μεταλλικά και Σύνθετα υλικά, Μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων με Έμφαση σε Κατασκευές με Μη Γραμμική Συμπεριφορά, Προηγμένη Ανάλυση και Σχεδιασμός Ειδικών Κατασκευών.
  • Μηχανική Υλικών: Μηχανική Συνθέτων Υλικών, Μηχανική Ευφυών Υλικών (piezoelectric materials, shape memory alloys), Μη Καταστροφικός Έλεγχος Συνθέτων Υλικών με Χρήση Κυματικών Μεθόδων.
 • Συντήρηση Αεροσκαφών: Διαχείριση Επικινδυνότητας κατά τις Εργασίες Συντήρησης Αεροσκαφών – Μελέτη των Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας.
 • Ανεμομηχανές: Συνδυασμένα Συστήματα Ανεμομηχανών με Αποθήκευση Ενέργειας σε Περιπτώσεις Μειωμένου Φορτίου.

Εργαστήρια

Εργαστηριακή Υποδομή

Εργαστήριο Αντοχής Υλικών

Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Συσκευές

 • Μηχανή εφελκυσμού INSTRON 100 kN
 • Κρουσίμετρο κατά Charpy/Izod
 • Φούρνος δοκιμίων LoL 1200° C
 • Σκληρόμετρο FRANK

Εργαστήριο Αεροναυπηγικής

Εκπαιδευτικές Συσκευές

 • Διάταξη στατικής φόρτισης πτέρυγας
 • Διάταξη εύρεσης ελαστικού κέντρου λεπτότοιχης δοκού
 • Διάταξη μελέτης ελαστικών ταλαντώσεων δοκού
 • Διάταξη εύρεσης τάσεων σε πλαίσιο ατράκτου
 • Διάταξη εύρεσης τάσεων σε χωρικό δικτύωμα (ουραίο ελαφρού ελικοπτέρου)
 • Διάταξη εύρεσης της συγκέντρωσης τάσεων γύρω από κυκλική εκτομή (cut-off) σε πλάκα
 • Διάταξη εύρεσης των τάσεων σε σύνθετο κέλυφος (multi shell) πτέρυγας

Συσκευές Επίδειξης

 • Πλήρες μαχητικό αεροσκάφος F-5
 • Διάφορα τμήματα αεροσκαφών (άτρακτοι, πτέρυγες, στοιχεία σύνδεσης κλπ)

Ερευνητικές Διατάξεις

 • Υδραυλικό σύστημα Schenk διαδοχικών (δυναμικών) φορτίσεων τμημάτων αεροσκαφών 20 kN (προσωρινά εκτός λειτουργίας)

Λογισμικό

 • Λογισμικό ελέγχου επιμηκυνσιομέτρων (strain gauges) μέσω Η/Υ