Τομέας Θερμοδυναμικής, Προωθητικών & Ενεργειακών Συστημάτων

Γνωστικά Αντικείμενα

 1. Θερμοδυναμική, κύκλοι ισχύος, κύκλοι παραγωγής ψύξης, θερμοδυναμική της καύσης, θερμοδυναμική ρευστών με υψηλές ταχύτητες, συστήματα–διαδικασίες παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μετάδοση θερμότητας, φαινόμενα μεταφοράς, θέρμανση – ψύξη – κλιματισμός, παραγωγή, διάδοση και ανίχνευση θερμικών ακτινοβολιών. Υπολογιστικές μέθοδοι – προσομοίωση θερμοδυναμικών και ενεργειακών συστημάτων, εφαρμογές.
 2. Σχεδίαση – υπολογισμός και κατασκευή εμβολοφόρων κινητήρων – αεροστροβίλων – αυλωθητών – παλμωθητών και πυραυλοκινητήρων. Ηλεκτρικά συστήματα πρόωσης. Πυρηνική πρόωση. Διαστημικά συστήματα παραγωγής ισχύος και πρόωσης. Βοηθητικά συστήματα κινητήρων, σύζευξη κινητήρα–σκάφους, μελέτη λειτουργικών επιδόσεων αεροκινητήρων σε μόνιμες – μη μόνιμες συνθήκες λειτουργίας, σε ομοιόμορφες και διαταραγμένες συνθήκες ροής, έλεγχος λειτουργίας και επιδόσεων κινητήρων, υπολογιστικές μέθοδοι – προσομοίωση λειτουργίας αεροκινητήρων, πειραματικές μέθοδοι – μετρητικές διατάξεις καταγραφής λειτουργικών παραμέτρων αεροκινητήρων, διαγνωστική – θεωρητικές μέθοδοι και εφαρμογές Η/Υ και πληροφορικής στη διάγνωση βλαβών αεροκινητήρων, μέθοδοι υπολογιστικής νοημοσύνης, κόπωση, ανάλωση «ζωής» κινητήρων, συντήρηση, δοκιμαστήρια κινητήρων, καύση, μοντελοποίηση καύσης και ρύπων. Ειδικά θέματα με έμφαση στις υπάρχουσες και αναδυόμενες τεχνολογίες.
 3. Προωθητικά καύσιμα – υγρά – στερεά – αέρια, βιοκαύσιμα, κυψέλες καυσίμων, τεχνολογία καυσίμων, διαχείριση καυσίμων, πολιτική ενιαίου καυσίμου, διαλειτουργικότητα αεροπορικών καυσίμων. Λιπαντικά και εκρηκτικά, γομώσεις. Εφαρμογές, ειδικά θέματα με έμφαση στις υπάρχουσες και αναδυόμενες τεχνολογίες.

Μόνιμο Προσωπικό Τομέα

<tdrowspan=”1″>ΕΕΔΙΠ ΙΙΚυριαζής Ανδρέας

 

Θέση Βαθμίδα Ονοματεπώνυμο
ΔΕΠ Ομότιμος Καθηγητής Κωτσιόπουλος Πέτρος
Καθηγητές Παπαγιαννάκης Ρούσσος (*)
Τεμπλαλέξης Ιωάννης (**)
Επίκουροι Καθηγητές Βούρος Αλέξανδρος
ΕΕΔΙΠ ΕΕΔΙΠ ΙΙ Κυριαζής Ανδρέας

(*) Κοσμήτορας
(**) Διευθυντής Τομέα

Προσωπικό ΕΠΣ & ΣΔΠ Ακ. Έτους 2022-2023

Θέση Ονοματεπώνυμο
ΕΠΣ Καλαθάκης Χρήστος
Κορρές Δημήτριος
ΣΔΠ Λιονής Ιωάννης

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

 • Ανάπτυξη νέων και προσαρμογή υφιστάμενων εξειδικευμένων λογισμικών προσομοίωσης της λειτουργίας και του σχηματισμού ρύπων σε αεριοστρόβιλους.
  • Προσομοίωση της ροής στο εσωτερικό στροβιλοσυμπιεστή με χρήση προσαρμοσμένων φαινομενολογικών μοντέλων για μόνιμη και μεταβατική λειτουργία.
 • Ανάπτυξη νέων και προσαρμογή υφιστάμενων εξειδικευμένων λογισμικών προσομοίωσης της λειτουργίας και του σχηματισμού ρύπων σε εμβολοφόρους κινητήρες.
  • Προσομοίωση όλων των επιμέρους φάσεων λειτουργίας εμβολοφόρου κινητήρα με χρήση φαινομενολογικών μοντέλων και πρόβλεψη του σχηματισμού ρύπων και της λειτουργικής συμπεριφοράς του κινητήρα.
 • Ανάπτυξη προσαρμοσμένων μονάδων παρακολούθησης λειτουργίας και διάγνωσης βλαβών αεριοστροβίλων και εμβολοφόρων κινητήρων.
  • Διάγνωση βλαβών και προσδιορισμός της λειτουργικής κατάστασης εμβολοφόρων κινητήρων.
  • Αξιολόγηση της λειτουργικής συμπεριφοράς αεριοστροβίλου με βάση το ιστορικό καταγραφής κρίσιμων θερμοδυναμικών παραμέτρων.
  • Αξιολόγηση της λειτουργικής συμπεριφοράς αεροπορικού εμβολοφόρου κινητήρα με βάση την καταγεγραμμένη λειτουργική συμπεριφορά του συστήματος προετοιμασίας μείγματος αέρα-καυσίμου και του ηλεκτρικού συστήματος του αεροσκάφους.
  • Αξιολόγηση του κύκλου συντήρησης αεριοστροβίλου και εμβολοφόρου κινητήρα αεροσκάφους με βάση τις συνθήκες πτήσης.
 • Θέματα διαλειτουργικότητας συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με την πολιτική ενιαίου καυσίμου του ΝΑΤΟ.
 • Δοκιμές χρήσης συμβατικών και εναλλακτικών υγρών και αερίων καυσίμων σε αεριοστροβίλους και εμβολοφόρους κινητήρες.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη περιβαλλοντικών και ενεργειακών υποδομών σε εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Ενεργειακή διαχείριση και εφαρμογή σχετικών προτύπων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.
 • Τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση διαχείρισης στόλου αεροσκαφών.
  • Αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων πτήσης αεροσκάφους με βάση την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης.

Εργαστήρια

Εργαστηριακή Υποδομή

Διατάξεις Επίδειξης

 • Στροβιλοαντιδραστήρες J-65 και J-79 σε τομή, τοποθετημένοι σε τροχήλατες κλίνες, κατάλληλοι για εργαστηριακά μαθήματα επίδειξης.
 • Εμβολοφόροι κινητήρες αστεροειδούς τύπου και τύπου Boxer σε τομή, τοποθετημένοι σε τροχήλατες κλίνες, κατάλληλοι για εργαστηριακά μαθήματα επίδειξης.

Δοκιμαστήρια

 • Εμβολοφόρου κινητήρα Diesel, συζευγμένο με ηλεκτρική πέδη.
 • Εμβολοφόρου κινητήρα Otto, συζευγμένο με ηλεκτρική πέδη.
 • Στροβιλοαντιδραστήρα GT-117, συζευγμένο με κατάλληλη διάταξη εκτόνωσης καυσαερίου.

Πειραματικές Διατάξεις

 • Αεριοστροβίλου Διπλού Άξονα με Στρόβιλο Ισχύος
 • Αυλωθητή (Ramjet)
 • Πυραυλοκινητήρα
 • Μονάδος Συνεχούς Καύσης
 • Εναλλάκτη Θερμότητας Κάθετης Ροής
 • Μελέτης Ταχύτητας Καύσεως Αερίου Καυσίμου
 • Παραγωγής Ψύχους (Ψυκτική Διάταξη)
 • Θέρμανσης (Μηχανική Αντλία Θερμότητας)
 • Κλιματισμού
 • Συγκρότημα Διπλής Συμπίεσης Αέρα με Ενδιάμεση Ψύξη
 • Αντλία Κενού – Ακτινικός Φυσητήρας.

Εξομοιωτές Λειτουργίας

 • Εμβολοφόρου Κινητήρα Otto
 • Λεβητοστασίου
 • Συστήματος Κλιματισμού με Ηλιακή Ενέργεια

Εικονικό Εργαστήριο Μελέτης Λειτουργίας Αεριοστροβίλων