Τομέας Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών

Γνωστικά Αντικείμενα

 1. Ηλεκτροτεχνία, ηλεκτρικά κυκλώματα, ηλεκτρικές μηχανές, δυναμική και έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών, συστήματα παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικά ισχύος, νέες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα ηλεκτρικών μετρήσεων.
 2. Ανάλυση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, θεωρία ημιαγωγικών διατάξεων, ηλεκτρονικά στοιχεία στερεάς κατάστασης, θεωρία και εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, τεχνολογία ηλεκτρονικών υλικών, εξαρτημάτων και κυκλωμάτων, αναλογικά ηλεκτρονικά, ψηφιακά ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων και αισθητήρες, μικροηλεκτρονική – οπτικοηλεκτρονική – κβαντική ηλεκτρονική, σχεδίαση, προσομοίωση, και κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, φωτονική – θεωρία και εφαρμογές οπτικών ινών.
 3. Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων – μελέτη και σχεδίαση ραδιοζεύξεων, στοχαστικό σήμα και επίδραση θορύβου, ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας, τεχνικές διαμόρφωσης πληροφοριών, γραμμές μεταφοράς, κεραίες, μικροκυματικές και οπτικές επικοινωνίες, συστήματα υπερύθρων, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – διαχείριση ραδιοφάσματος, συστήματα τηλεπικοινωνιών, συστήματα υψηλών συχνοτήτων, αρχές RADAR, σύγχρονες μορφές αισθητήρων.

Μόνιμο Προσωπικό Τομέα

Θέση Βαθμίδα Ονοματεπώνυμο
ΔΕΠ Καθηγητές Μαδαμόπουλος Νικόλαος
Αναπληρωτές Καθηγητές Κλήρος Γεώργιος (*)
Επίκουροι Καθηγητές Παπακανέλλος Παναγιώτης
Λέκτορες Γραβάλου Ηλιάνα
ΕΕΔΙΠ ΕΕΔΙΠ ΙΙ
Μπαρμπαρόσου Μαρία

(*) Διευθυντής Τομέα

Προσωπικό ΕΠΣ & ΣΔΠ Ακ. Έτους 2022-2023

Θέση Ονοματεπώνυμο
ΕΠΣ Ναρλής Αίθων-Οδυσσεύς
Παπαδόπουλος Αριστείδης
Παπαχρήστος Χρήστος
ΣΔΠ Ζηκίδης Κωνσταντίνος
Καραπέτσας Κωνσταντίνος

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

 • Ηλεκτρομαγνητική ανάλυση και σχεδίαση οπτικών ινών και οπτικοηλεκτρονικών διατάξεων.
 • Μοντελοποίηση και ηλεκτρομαγνητική ανάλυση διατάξεων φωτονικού κρυστάλλου, διατάξεων φωτονικών μεταϋλικών και συνδυαστικών δομών γραφενίου – μεταϋλικών.
 • Ηλεκτρονικά στοιχεία γραφενίου (graphene – based electronics) για εφαρμογές υψηλών συχνοτήτων, spin FETs, MODFETs.
 • Ηλεκτρονικές ιδιότητες ημιαγωγικών διατάξεων υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου.
 • Ανάπτυξη τεχνικών υπολογιστικού ηλεκτρομαγνητισμού για προβλήματα σκέδασης, απορρόφησης και ακτινοβολίας.
 • Mοντελοποίηση και ανάλυση επίδρασης ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
 • Μοντελοποίηση και ανάλυση ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων στο σύγχρονο περιβάλλον.
 • Ανάλυση, σύνθεση, σχεδίαση και βελτιστοποίηση κεραιών – στοιχειοκεραιών.
 • Μοντελοποίηση διαύλου σε σύνθετο περιβάλλον ηλεκτρομαγνητικής διάδοσης.
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών, δίκτυα επικοινωνιών και ενέργειας.
 • Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων με τεχνολογία FPGA.
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων ελέγχου δυναμικών συστημάτων με περιορισμούς και εφαρμογές σε ηλεκτρικά συστήματα. Αυτόματος έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών.
 • Ηλεκτρικά συστήματα αεροσκαφών. Ηλεκτροκίνητα επανδρωμένα και μη αεροσκάφη.
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από ανανεώσιμες πηγές και έλεγχος με ηλεκτρονικά ισχύος.
 • Εφαρμογές τεχνητών νευρωνικών δικτύων σε προβλήματα βελτιστοποίησης.
 • Ταξινόμηση με νευρωνικά δίκτυα, αναγνώριση ηλεκτρικών φορτίων, παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας της ηλεκτρικής ισχύος, ταυτοποίηση ηχητικού υλικού.

Εργαστήρια

Εργαστηριακή Υποδομή

 • Όργανα βασικών μετρήσεων (πολύμετρα, συχνόμετρα, βατόμετρα).
 • Πάγκοι εργασίας με τροφοδοτικά ΑC & DC.
 • Κινητήρες/Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος.
 • Τριφασικοί επαγωγικοί κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα.
 • Τριφασικοί επαγωγικοί κινητήρες με δακτυλίους.
 • Σύγχρονες τριφασικές γεννήτριες.
 • Τριφασικός μετασχηματιστής.
 • Κυκλώματα ελέγχου κινητήρα συνεχούς ρεύματος.
 • Εκπαιδευτικά kit αναλογικών ηλεκτρονικών LabVolt.
 • Εκπαιδευτικά kit ψηφιακών ηλεκτρονικών LabVolt.
 • Εκπαιδευτικά kit τηλεπικοινωνιών DEGEM.
 • Γεννήτριες σημάτων.
 • Παλμογράφοι διαφόρων τύπων.
 • Αναλυτές φάσματος διαφόρων τύπων.