Τομέας Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων & Επιχειρήσεων

Γνωστικά Αντικείμενα

 1. Θεωρία μηχανών και μηχανισμών, ανάλυση ταχυτήτων και επιταχύνσεων, δυναμική ανάλυση μηχανισμών, δυναμικά συστήματα, μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων, συστήματα αυτομάτου ελέγχου, ευστάθεια συστημάτων, ανάλυση και έλεγχος γραμμικών δυναμικών συστημάτων, ψηφιακός, σθεναρός, βέλτιστος, προσαρμοστικός έλεγχος, σχεδίαση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, αυτοματισμοί, δυναμική της πτήσης αεροσκαφών, ευστάθεια και έλεγχος αεροσκαφών. Συστήματα αυτομάτου ελέγχου πτήσης. Συμβατικές βέλτιστες μέθοδοι ελέγχου, συστήματα επαύξησης ευστάθειας. Συστήματα ελέγχου συμπεριφοράς. Συστήματα παρακολούθησης τροχιάς.
 2. Βλητική, τεχνολογία όπλων – βλημάτων, οπλικά συστήματα, συστήματα – υποσυστήματα αεροσκαφών, συστήματα κατεύθυνσης και πλοήγησης αέρος, συστήματα ναυτιλίας, συστήματα αισθητήρων, πολυστατικά RADAR – LIDAR, αμυντικές εφαρμογές των LASER, διαστημική τεχνολογία, συστήματα αεράμυνας, διαχείριση εναερίου χώρου, συστήματα συλλογής, μετάδοσης και διαχείρισης πληροφοριών, συστήματα υποστήριξης των επιχειρήσεων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βλημάτων μακράς εμβελείας.
 3. Ηλεκτρονικός Πόλεμος (ΗΠ), βασικές αρχές, δόγματα επιχειρήσεων ΗΠ, ο ΗΠ στις επικοινωνίες, ο ΗΠ στην υποστήριξη των αεροπορικών επιχειρήσεων, επίγεια, θαλάσσια, εναέρια και διαστημικά μέσα ΗΠ, συστήματα αυτοπροστασίας αεροσκαφών – ελικοπτέρων, πλοίων και αρμάτων, προστασία αεροπορικών εγκαταστάσεων με μέσα ΗΠ, σχέσεις παθητικής άμυνας και ΗΠ, αρχές απόκρυψης, παραπλάνησης και παρεμβολής στο οπτικό, υπέρυθρο, ακουστικό και το ραδιοφάσμα, αναλώσιμα μηχανικά και ηλεκτρονικά αντίμετρα, τεχνικές μείωσης των RF, IR, EO, και ακουστικών υπογραφών, συστήματα SIGINT/COMINT/ELINT, δορυφορικές εφαρμογές ΗΠ, αναδυόμενες τεχνολογίες.
 4. Συστήματα και μέθοδοι αεροναυτιλίας, εναέριας κυκλοφορίας και έλεγχος αέρος και διαστήματος, γνωστικά αντικείμενα – μέθοδοι ασφάλειας των πτήσεων.
 5. Δορυφορική τεχνολογία και συναφείς επιχειρησιακές εφαρμογές στους τομείς ασφάλειας και άμυνας.

Μόνιμο Προσωπικό Τομέα

Θέση Βαθμίδα Ονοματεπώνυμο
ΔΕΠ Ομότιμος Καθηγητής Ζαγοριανός Αναστάσιος
Αναπληρωτές Καθηγητές Κολοβός Αλέξανδρος (*)
Επίκουροι Καθηγητές Κυρίτσης Κωνσταντίνος
ΕΕΔΙΠ ΕΕΔΙΠ ΙI Τεμπλαλέξης Σπυρίδων

(*) Διευθυντής Τομέα

Προσωπικό ΕΠΣ & ΣΔΠ Ακ. Έτους 2022-2023

Θέση Ονοματεπώνυμο
ΕΠΣ Κλάδης Γεώργιος
ΣΔΠ Βακράκος Φωκίων
Βιδάλης Νικόλαος
Κάπος Γεώργιος
Καραπέτσας Κωνσταντίνος
Κιουλέπογλου Παναγιώτης
Κόλτσης Νικόλαος
Λάππας Δημήτριος
Λημναίος Γεώργιος
Μακρής Ηλίας
Νίσης Ανδρέας
Οπριανός Αλέξανδρος
Παναγόπουλος Ηλίας
Τλας Μιχαήλ
Τσανάκας Κωνσταντίνος
Τσιμόπουλος Χρήστος
Χαλκόπουλος Αλέξανδρος
Χριστόπουλος Χρήστος

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

 • Δυναμική ανάλυση, μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων.
 • Δυναμική πτήσης αεροσκαφών, ευστάθεια και έλεγχος αεροσκαφών.
 • Συστήματα αυτομάτου ελέγχου πτήσης.
 • Πολιτική Διαστήματος και προγράμματα υλοποίησης της στις μεγάλες διαστημικές δυνάμεις.
 • Διασύνδεση των δορυφορικών τεχνολογιών στους θεματικούς τομείς της δορυφορικής παρατήρησης της Γης, του εντοπισμού και πλοήγησης, των δορυφορικών επικοινωνιών και υποκλοπών, της έγκαιρης προειδοποίησης, μετεωρολογίας, καθώς και της έρευνας και διάσωσης.
 • Υποστήριξη της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής στις κρίσεις και επιχειρήσεις στους τομείς ασφάλειας και άμυνας από τη δορυφορική τεχνολογία.
 • Επαλήθευση συμφωνιών αφοπλισμού.
 • Μέθοδοι βελτίωσης ελέγχου του Διαστήματος και αποκομιδής διαστημικών αποβλήτων.
 • Βελτίωση του κώδικα συμπεριφοράς και ενίσχυση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης των διαστημικών δραστηριοτήτων.
 • Συστήματα συλλογής, μετάδοσης και διαχείρισης πληροφοριών.
 • Αναδυόμενες τεχνολογίες (μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τριδιάστατη εικονική απεικόνιση περιβάλλοντος) για την υποστήριξη κρίσεων και επιχειρήσεων.
 • Λογισμικά πολυμέσων στην εκπαίδευση για το Διάστημα.

Εργαστήρια

 • Αυτομάτου Ελέγχου και Συστημάτων Αεροσκαφών
 • Ηλεκτρονικού Πολέμου
 • Διαχείρισης και Ελέγχου Εναερίου – Διαστημικού Χώρου
 • Αεροπορικής Τακτικής και Χρήσης Όπλων Μακράς Εμβέλειας – Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

Εργαστηριακή Υποδομή

 • Πειραματική διάταξη για τον ψηφιακό έλεγχο συστήματος ανεστραμμένου εκκρεμούς.
 • Πειραματική διάταξη στους πνευματικούς αυτοματισμούς.
 • Πειραματική διάταξη στους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές.
 • Πειραματική διάταξη στα υδραυλικά συστήματα.
 • Πειραματική διάταξη στον πνευματικό αναλογικό έλεγχο συστήματος.
 • Συγκρότημα φυγοκεντρικής αντλίας.
 • Συγκρότημα εμβολοφόρου αντλίας.
 • Συγκρότημα γραναζωτής αντλίας.
 • Σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων μαζί με ανάλογο αρχείο εικόνων.
 • Δορυφορικός δέκτης GPS.
 • Λογισμικό διαχείρισης ελέγχου διαστημικού χώρου STK.
 • Λογισμικό διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων Google Earth.
 • Λογισμικό διαχείρισης εικόνων ERDAS.