Αξιολόγηση

Η Σχολή Ικάρων σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία αξιολογείται όπως τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια). Η Σχολή έχει αξιολογηθεί το 2015 από την Ανεξάρτητη Αρχή Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).