Ο πρώτος και τελευταίος πεσών Aξιωματικός της Aεροπορίας, αμφότεροι απόφοιτοι της Σχολής Αεροπορίας, στον Πόλεμο του 1940