Εκπαίδευση στο εξωτερικό 1940-1941 (Χαμπανίγια–Γάζα)