Μαθήματα Κατεύθυνσης Ελεγκτών Αεράμυνας

Πίνακας Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Ακολουθούν πίνακες με τα μαθήματα ακαδημαϊκής και πτητικής εκπαίδευσης της Κατεύθυνσης Ελεγκτών Αεράμυνας. Οι πίνακες περιέχουν τους τίτλους των μαθημάτων, σε αλφαβητική σειρά, τους αντίστοιχους κωδικούς, το σύνολο των ωρών που προβλέπονται από το ΠΣ, τους συντελεστές βαρύτητας, καθώς και τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν στο συνεπαγόμενο φόρτο εργασίας.