Μαθήματα Κατεύθυνσης Μηχανικών – Ειδίκευση Μηχανικών Αεροσκαφών

Πίνακας Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Ακολουθούν πίνακες με τα μαθήματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης της Κατεύθυνσης Μηχανικών. Οι πίνακες περιέχουν τους τίτλους των μαθημάτων, σε αλφαβητική σειρά, τους αντίστοιχους κωδικούς, το σύνολο των ωρών που προβλέπονται από το ΠΣ, τους συντελεστές βαρύτητας, καθώς και τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν στο συνεπαγόμενο φόρτο εργασίας.

Σημειώνεται ότι οι Ίκαροι της Κατεύθυνσης Μηχανικών εντάσσονται σε Ειδικεύσεις μετά το πρώτο έτος σπουδών.