Τεχνολογία Συστημάτων Άμυνας και Ασφάλειας

Το ΣΑΑΣΕ έχει εγκρίνει την λειτουργία κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μεταξύ Σχολής Ικάρων και Σχολής Ναυτικών Δοκίμων το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει μετά την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Το κοινό Διασχολικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) έχει τίτλο «Τεχνολογία Άμυνας και Ασφάλειας» (Defense and Security Engineering).

Ο σκοπός του Διασχολικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) είναι να παρέχει στους σπουδαστές προηγμένη θεωρητική αλλά και εξειδικευμένη εφαρμοσμένη εκπαίδευση στον τομέα της μελέτης, ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων προοριζομένων για την άμυνα και την ασφάλεια.

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να προετοιμάσει τους σπουδαστές για επαγγελματική καριέρα σε διάφορα πεδία με στόχο την έρευνα, τη σχεδίαση και την ανάπτυξη, ιδιαίτερα δε τους στρατιωτικούς εκ των σπουδαστών στην απόκτηση προχωρημένων ειδικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε επιχειρησιακές τεχνολογίες αιχμής. Οι σπουδαστές μέσα από το παρόν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών θα έχουν την δυνατότητα εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών που θα έχουν σχέση με ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, ενώ για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους θα πρέπει να παρουσιάσουν λύσεις σε ζητήματα / θέματα που αφορούν την άμυνα οι οποίες είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογία Άμυνας και Ασφάλειας» (Defense and Security Engineering) έχει ως αντικείμενο την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στα Συστήματα Άμυνας και Ασφάλειας όπως αυτά εφαρμόζονται στον επίγειο, θαλάσσιο, εναέριο και διαστημικό χώρο. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογία Άμυνας και Ασφάλειας» υποστηρίζει θέματα τα οποία καλύπτουν εφαρμογές των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων σε οπλικά συστήματα, συστήματα μάχης, συστήματα εντοπισμού θέσης και πλοήγησης, συστήματα τηλεπικοινωνιών, συστήματα επιτήρησης και ασφάλειας, που αφορούν τις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις και ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και γενικότερα των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Η φυσιογνωμία, το περιεχόμενο και η διάρθρωση του προγράμματος έχουν διαμορφωθεί έτσι, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες και απαιτήσεις του επαγγελματικού-επιστημονικού πλαισίου, όπως αυτό διαγράφεται –με πραγματικούς όρους- στις επικοινωνίες και δίκτυα, αισθητήρες, ηλεκτρονικό πόλεμο, ηλεκτρονική ναυτιλία, μηχανολογία όπλων, αντίμετρα κατά απειλών και αναδυόμενες τεχνολογίες άμυνας και ασφάλειας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην δυναμική ενσωμάτωση γνώσεων και τεχνολογιών αιχμής, στην παρακολούθηση των σχετικών διεθνών εξελίξεων, στην σύζευξη της ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας με την βιομηχανική εμπειρία και τις πρακτικές τεχνικές εφαρμογές, στην εξυπηρέτηση των αναγκών του ΠΝ, της ΠΑ. των Ενόπλων Δυνάμεων γενικότερα, και στην κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών για το χώρο του Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Κατασκευής Συστημάτων Μάχης και Ασφάλειας στο ΠΝ, στην ΠΑ, στον ΕΣ και στα Σώματα Ασφαλείας.

Επιπλέον, τα υποχρεωτικά και τα κατ΄επιλογήν μαθήματα έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να ικανοποιούνται θεμελιώδη αιτήματα όπως η ταχεία απόκτηση κάθετα εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας είτε αυτές προέρχονται από την αμυντική είτε από την πολιτική βιομηχανία, ή από ερευνητικά προγράμματα στα οποία υπάρχει και ημέτερη συμμετοχή ή αυτόνομη δραστηριότητα.

Κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα παρέχει σπουδές που οδηγούν σε εξειδίκευση προς δύο κύριες κατευθύνσεις, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

 • 1η Κατεύθυνση: «Οπλικά Συστήματα, Αισθητήρες και Ηλεκτρονικός Πόλεμος»
 • 2η Κατεύθυνση: «Διοίκηση, Έλεγχος, Επικοινωνίες, Υπολογιστές, Πληροφορίες, Επιτήρηση και Αναγνώριση – C4ISR»

Πρόγραμμα Σπουδών

 1. Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι 18 μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως 24 μήνες για πλήρη φοίτηση.
 2. Για μερική φοίτηση η διάρκεια δύναται να είναι έως 36 μήνες.
 3. Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα με δυνατότητα επέκτασης έως 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα.Στο
 4. Πρόγραμμα προσφέρονται συνολικά 12 μαθήματα ανά κατεύθυνση, εκ των οποίων 8 είναι υποχρεωτικά και 4 κατ’ επιλογήν. Τα κατ’ επιλογήν μαθήματα επιλέγονται από τον εγκεκριμένο κατάλογο προσφερόμενων μαθημάτων.
 5. Τα 12 μαθήματα κατανέμονται στα τρία εξάμηνα ως ακολούθως:
  • 4 υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο
  • 2 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 κατ’ επιλογήν στο δεύτερο εξάμηνο
  • 2 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 κατ’ επιλογήν στο τρίτο εξάμηνο.
 6. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας αρχίζει με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου και δύναται να ολοκληρωθεί είτε με το πέρας του τρίτου εξαμήνου είτε να επεκταθεί και στο τέταρτο εξάμηνο. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας εγκρίνεται από την ΕΔΣΕ του Προγράμματος πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου.
 7. Το σύνολο των διδακτικών ωρών ανά εξάμηνο του Προγράμματος είναι 120 και κατανέμονται σε 12, κατ’ ελάχιστον, εβδομάδες διδασκαλίας.