Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής αποτελεί θεσμοθετημένο εργαστήριο του Τομέα Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών της ΣΙ. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εργαστηριακή υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα στα γνωστικά αντικειμενα: ηλεκτροτεχνία, ηλεκτρικά κυκλώματα, μικροηλεκτρονικές και νανοηλεκτρονικές διατάξεις, αναλογικά και ψηφικά ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά ισχύος, ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων και αισθητήρες.

Ομάδα Εργαστηρίου

Διευθυντής: Γεώργιος Κλήρος (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Προσωπικό: Ηλιάνα Γραβάλου (Λέκτορας), Μαρία Μπαρμπαρόσου (ΕΕΔΙΠ ΙΙ)

Συνεργαζόμενο Προσωπικό: Νικόλαος Μαδαμόπουλος (Καθηγητής), Παναγιώτης Παπακανέλλος (Επίκουρος Καθηγητής)

Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής περιλαμβάνει:

 • Όργανα Μετρήσεων (Πολύμετρα, Συχνόμετρα, Βατόμετρα)
 • Πάγκοι εργασίας με DC τροφοδοτικά και παροχές τάσης δικτύου
 • Παλμογράφους
 • Γεννήτριες συχνοτήτων
 • Εκπαιδευτικές διατάξεις αναλογικών ηλεκτρονικών
 • Εκπαιδευτικές διατάξεις ψηφιακών ηλεκτρονικών

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου βρίσκεται σε φάση αναβάθμισης και ανανέωσης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α.έ. 2023-24.

Μαθήματα

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής υποστηρίζει τα παρακάτω μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών:

 • Ηλεκτρονικά(ΙΠ.2.7.1, Ιπτάμενοι, 2ο εξ.και ΕΑ.2.7.1, Ελεκτές Αεράμυνας 2ο εξ.)
 • Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι(ΜΗ.3.7.1, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, 3οεξ.)
 • Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ(ΜΗ.4.7.1, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, 4οεξ.)
 • Ψηφιακή Μικροηλεκτρονική Ι (ΜΗ.3.7.3, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, 3οεξ. και ΕΠ.3.7.1, Έρευνας Πληροφορικής, 3ο εξ.)
 • Ηλεκτροτεχνία, (ΜΑ.3.7.1, Μηχανικοί Αεροσκαφών, 3ο εξ.)
 • Ψηφιακή Μικροηλεκτρονική ΙΙ (ΜΗ.4.7.5, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, 4ο εξ.και ΕΠ.4.7.2, Έρευνας Πληροφορικής, 4ο εξ.)
 • Αναλογική Μικροηλεκτρονική Ι (ΜΗ.5.7.1, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, 5οεξ.)
 • Αναλογική Μικροηλεκτρονική ΙΙ (ΜΗ.6.7.1, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, 6ο εξ.)
 • Αρχές Ηλεκτρονικής (ΜΑ.6.7.1, Μηχανικοί Αεροσκαφών, 6ο εξ.)
 • Υπολογισμός και Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων (ΜΗ.6.7.7, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, 6οεξ.)
 • Ηλεκτρονικά Φίλτρα (ΜΗ.7.7.1, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, 7ο εξ.)
 • Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (ΜΗ.8.7.4, Μηχανικοί Τηλ/νιών-Ηλεκτρονικών, 8οεξ.)

Έρευνα

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα στις εξής κατευθύνσεις:

 • Μικρο– Νανοηλεκτρονική: Μοντελοποίηση τρανζίστορ γραφενίου (GrapheneFETs)
 • Κβαντική Ηλεκτρονική: Μελέτη της κβαντικής χωρητικότητας ηλεκτρονικών διατάξεων γραφενίου
 • Αναγνώριση οικιακών ηλεκτρικών φορτίων, έξυπνοι μετρητές
 • Εφαρμογές AI στην ταξινόμηση ηλεκτρικών σημάτων και εικόνων
 • Μελέτη νέων μεθοδολογιών και εργαλείων για τη διδασκαλία των Αναλογικών Ηλεκτρονικών

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 1. G. S. Kliros, “Strain Engineering of Graphene Nanoribbon Transistors Made Using Analytical Quasi-Ballistic Transport Model”, Journal of Nano Research (Switzerland), Vol. 70, pp. 119-135 (2021).https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/JNanoR.70.119
 2. G. S. Kliros, “Strain effects on the quantum capacitance of graphene nanoribbon devices”, Applied Surface Science, Vol. 502, 144292 (2020).https://doi.org/doi:10.1016/j.apsusc.2019.144292
 3. I. Paraskevas, M. Barbarosou, R. Fitton and W. Swan, “Domestic smart metering infrastructure and a method for home appliances identification using low-rate power consumption data”,IET Smart Cities, Vol. 3, pp.91-106 (2021).https://doi.org/10.1049/smc2.12009
 4. Hamid, M. Barbarosou, P. Papageorgas, K. Prekas, CT. Salame, ‘Automatic recognition of electricloads analyzing the characteristic parameters of the consumed electric power through a Non-Intrusive Monitoring methodology’, Energy Procedia, Vol. 119, pp.742-751 (2017).10.1016/j.egypro.2017.07.137
 5. M. Barbarosou, I. Paraskevas, G. Kliros, A. Andreatos,“Implementing Transistor Rolesfor facilitating Analysis and Synthesis of Analog Integrated Circuits”, Proc. of IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON 2017), Athens, Greece, pp. 423-430 (2017).doi:10.1109/EDUCON.2017.7942881

Συνεργασίες

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Σχ. Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
 • Energy House Laboratories–Joule House, University of Salford, Manchester, U.K.
 • Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ (IESL-FORTH), ΙΤΕ, Κρήτη.

Επικοινωνία

Γεώργιος Κλήρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Ικάρων

Ε-mail: georgios.kliros@hafa.haf.gr , gskliros@ieee.org