Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών

Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών αποτελεί θεσμοθετημένο εργαστήριο του Τομέα Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών (Τομέας Ζ) της ΣΙ. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εργαστηριακή υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα Ζ σε θέματα τηλεπικοινωνιών.

Τα συναφή γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει ο οικείος Τομέας Ζ συνοψίζονται ως εξής:μικροηλεκτρονική – οπτικοηλεκτρονική – κβαντική ηλεκτρονική, σχεδίαση, προσομοίωση και κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, φωτονική – θεωρία και εφαρμογές οπτικών ινών, μελέτη και σχεδίαση ραδιοζεύξεων, στοχαστικό σήμα και επίδραση θορύβου, τεχνικές διαμόρφωσης πληροφοριών, γραμμές μεταφοράς, κεραίες, μικροκυματικές και οπτικές επικοινωνίες, συστήματα υπερύθρων, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και διαχείριση ραδιοφάσματος, συστήματα τηλεπικοινωνιών, συστήματα υψηλών συχνοτήτων, αρχές RADAR, σύγχρονες μορφές αισθητήρων.

Ομάδα Εργαστηρίου

Διευθυντής: Νικόλαος Μαδαμόπουλος (Καθηγητής)

Προσωπικό: Γεώργιος Κλήρος (Αναπληρωτής Καθηγητής), Παναγιώτης Παπακανέλλος (Επίκουρος Καθηγητής)

Συνεργαζόμενο Προσωπικό: Ηλιάνα Γραβάλου (Λέκτορας), Μαρία Μπαρμπαρόσου (ΕΕΔΙΠ ΙΙ)

Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών στεγάζεται στα Κτήρια Διδακτηρίων της ΣΙ. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει:

 • Όργανα Βασικών Μετρήσεων (Πολύμετρα, Συχνόμετρα, Βατόμετρα)
 • Πάγκοι Εργασίας με Τροφοδοτικά
 • Εκπαιδευτικές Πειραματικές Διατάξεις AM/FM
 • Λέιζερ Ορατού (μπλε, πράσινο, κόκκινο)
 • Λέιζερ Μεταβλητού Μήκους Κύματος στα1550 nm
 • Οπτικός Ενισχυτής
 • Οπτικός Δέκτης
 • Οπτικά Φίλτρα
 • Φωτονικοί Πολυπλέκτες/Αποπλέκτες
 • Fiber Splicer
 • ΟπτικόςΦασματογράφος (Optical Spectrum Analyzer)
 • Οπτο-Μηχανικά Εξαρτήματα

Μαθήματα

Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών υποστηρίζει τα παρακάτω μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών:

 • Θεωρία Διαμόρφωσης & Θορύβου I {5ο Εξ. στο Πρόγραμμα Σπουδών της Ειδίκευσης Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών της Κατεύθυνσης Μηχανικών}
 • Θεωρία Διαμόρφωσης & Θορύβου II {6ο Εξ. στο Πρόγραμμα Σπουδών της Ειδίκευσης Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών της Κατεύθυνσης Μηχανικών}
 • Τηλεπικοινωνίες I {3ο Εξ. στο Πρόγραμμα Σπουδών της Κατεύθυνσης Ιπταμένων και της Κατεύθυνσης Ελεγκτών Αεράμυνας}
 • Τηλεπικοινωνίες II {4ο Εξ. στο Πρόγραμμα Σπουδών της Κατεύθυνσης Ιπταμένων και της Κατεύθυνσης Ελεγκτών Αεράμυνας}
 • Τηλεπικοινωνίες {6ο Εξ. στο Πρόγραμμα Σπουδών της Κατεύθυνσης Μετεωρολόγων και της Κατεύθυνσης Έρευνας-Πληροφορικής}

Έρευνα

Το Προσωπικό του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα στις εξής κατευθύνσεις:

 • Φωτονικές διατάξεις και στοιχεία για ψηφιακά και αναλογικά οπτικά δίκτυα
 • Οπτικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών
 • Μικροκυματική φωτονική
 • Πλαστικές οπτικές ίνες
 • Ανάλυση, σύνθεση, σχεδίαση και βελτιστοποίηση κεραιών και στοιχειοκεραιών
 • Ανάπτυξη τεχνικών υπολογιστικού ηλεκτρομαγνητισμού για προβλήματα σκέδασης, απορρόφησης και ακτινοβολίας.
 • Μοντελοποίηση διαύλου σε σύνθετο περιβάλλον ηλεκτρομαγνητικής διάδοσης.
 • Μοντελοποίηση και ανάλυση ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων στο σύγχρονο περιβάλλον.
 • Mοντελοποίηση και ανάλυση επίδρασης ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 1. Tang, X. Ji, J. Liu, J. Wang, Y. Xin, J. Liu, G. Wu, Q. Sun, Z. Zeng, R. Xiao, N. Madamopoulos, X. Chen, and W. Jiang, “Photonic convolutional neural network with robustness against wavelength deviations,” Opt. Express, vol 31, pp. 37348-37364 (2023).
 2. Honari-Latifpour, A. Binaie, M. A. Eftekhar, N. Madamopoulos, and M. A. Miri, “Arrayed waveguide lens for beam steering,” Nanophotonics, vol. 11, no. 16, pp. 3679-3686 (2022) https://doi.org/10.1515/nanoph-2022-0198.
 3. Guerrero, M. Á. Losada, A. López, J. Mateo, D. H. Richards, N. Antoniades, X. Jiang, N. Madamopoulos, “Novel measurement-based efficient computational approach to modeling optical power transmission in Step-Index Polymer Optical Fiber,” Photonics, vol. 9, no. 4, 260 (2022).
 4. Charalambous, N. Madamopoulos, B. B. Dingel and S. Iezekiel, “Integrated Photonic Linear Frequency Discriminator Filter for 5G Phase-Modulated Microwave Photonic Links,” in Journal of Lightwave Technology, vol. 39, no. 24, pp. 7563-7572 (2021)doi: 10.1109/JLT.2021.3105242.
 5. Christogeorgos, O., Papathanasopoulos, A., Papakanellos, P. J., &Fikioris, G. (2023). Benchmarking computational electromagnetics with the large resonant circular array of electrically short and thick dipoles. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 71(3), 2661–2673. https://doi.org/10.1109/tap.2023.3234367
 6. Papachristos, C., &Papakanellos, P. J. (2023). A brief overview of a simple and efficient windshear Doppler-radar detector for aircraft early warning. International Journal of Computational Engineering Research, 13 (1).
 7. Mastorakis, E., Papakanellos, P. J., Anastassiu, H. T., &Tsitsas, N. L. (2022). Analysis of Electromagnetic Scattering from Large Arrays of Cylinders via a Hybrid of the Method of Auxiliary Sources (MAS) with the Fast Multipole Method (FMM). Mathematics, 10(17), 3211.
 8. Mystilidis, C., Vriza, A., Kargioti, A., Papakanellos, P. J., Zheng, X., Vandenbosch, G. A., &Fikioris, G. (2022). The Mellin Transform Method: Electromagnetics, Complex Analysis, and Educational Potential [Education Corner]. IEEE Antennas and Propagation Magazine, 64(5), 111-119.

Συνεργασίες

 1. Wei Jiang, College of Engineering and Applied Sciences, Nanjing University, Nanjing 210023, China and 4Jiangsu Key Laboratory of Artificial Functional Materials, Nanjing University, Nanjing 210023, China
 2. Stavros Iezekiel, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus.
 3. Sang-Woo Seo, Department of Electrical Engineering, The City College of New York, New York, NY, USA.
 4. Wei Jie, Department of Computer Engineering, The City College of New York, New York, NY, USA.
 5. George Fikioris, Department of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens, Athens, Greece.
 6. Christos Capsalis, Department of Electrical and Computer Engineering, National Technical University of Athens, Athens, Greece.
 7. George Veropoulos, Hellenic Naval Academy, Piraeus, Greece.

Επικοινωνία

Νικόλαος Μαδαμόπουλος

ΚαθηγητήςΣχολής Ικάρων /Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών/Τομέας Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών

E-Mail:nikolaos.madamopoulos@hafa.haf.gr

Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, 13671 (1010), Δεκέλεια Αττικής