Πτητική Εκπαίδευση

Γενικά περί Πτητικής Εκπαίδευσης

Η πτητική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Σκοπός της πτητικής εκπαίδευσης είναι η απόκτηση των πτητικών γνώσεων, η ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων, καθώς και η διαμόρφωση της αεροπορικής κρίσης και αντίληψης των Ικάρων της Κατεύθυνσης Ιπταμένων, ώστε να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά χαρακτηριστικά προσωπικότητας του «Πρότυπου Ανθυποσμηναγού Ιπταμένου» της ΠΑ, όπως αυτό έχει οριστεί από το ΑΑΣ.

Η πτητική εκπαίδευση πραγματοποιείται από την 360 ΜΕΑ και την 120 ΠΕΑ.

Η πτητική εκπαίδευση βασίζεται σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο εκπαιδεύονται οι Ιπτάμενοι και στο οποίο θα κληθούν να εκτελέσουν την αποστολή τους, το μέλλον της αεροπορικής επιστήμης διεθνώς, αλλά και την ανάπτυξη και εξέλιξη της ΠΑ που καλείται να λειτουργήσει σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και γεωπολιτικά ασταθές περιβάλλον. Η πτητική εκπαίδευση επιτυγχάνεται στο συντομότερο δυνατό χρόνο με το μικρότερο δυνατό κόστος, επιδιώκοντας αδιάλειπτα την ασφάλεια των πτήσεων, στο πλαίσιο των ποιοτικών προτύπων, όπως αυτά καθορίζονται από την ΠΑ.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων της πτητικής εκπαίδευσης ορίζονται, ως Εκπαιδευτές Πτήσεων, Αξιωματικοί Ιπτάμενοι της ΠΑ, απόφοιτοι της ΣΙ, οι οποίοι αποκτούν ή κατέχουν πτυχίο Εκπαιδευτή Πτήσεων και τοποθετούνται στις Εκπαιδευτικές Μοίρες κατόπιν διαταγής του ΓΕΑ.

Η πτητική εκπαίδευση διακρίνεται σε εκπαίδευση εδάφους και εκπαίδευση αέρος. Η εκπαίδευση εδάφους παρέχεται μέσω μαθημάτων προετοιμασίας των πτήσεων, διαλέξεις, εξάσκηση στους εξομοιωτές πτήσεων και στα ολοκληρωμένα συστήματα εκπαίδευσης μέσω υπολογιστών, και διεξάγεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η εκπαίδευση αέρος διενεργείται με τα διατιθέμενα προς το σκοπό πτητικά μέσα της ΠΑ και περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό και ώρες πτήσεων ανά εκπαιδευόμενο.