Εργαστήριo Μικρεπεξεργαστών

Το Εργαστήριo Μικρεπεξεργαστών αποτελεί θεσμοθετημένο εργαστήριο του Τομέα Πληροφορικής. Ιδρύθηκε το 1995 και έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς.

Σκοπός του είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα σε αντικείμενα σχετικά με τους Μικρεπεξεργαστές, τους Μικρελεγκτές, τα ενσωματωμένα συστήματα και το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙοΤ). Παρέχει στους Ικάρους εργαστηριακή εμπειρία και πρακτική εξάσκηση στα πλαίσια της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Ομάδα Εργαστηρίου

Διευθυντής: Καθηγητής Αντώνιος Ανδρεάτος

Συνεργαζόμενο Προσωπικό:  Χρήστος Παυλάτος  (Επίκουρος Καθηγητής)

Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός

Το Εργαστήριo διαθέτει τροφοδοτικά, παλμογράφους, συχνόμετρα, πολύμετρα, Raspberry Pi, Arduino, Arduino shields, ESP32, εξαρτήματα και εργαλεία.

Εκπαίδευση

Εκτελούνται εργαστηριακές ασκήσεις σε ετήσια βάση

Μαθήματα

 • Μικροεπεξεργαστές I (Εργ.) (ΜΗ.5.8.2 Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, 5ο εξ., ΕΠ.5.8.6 Έρευνας Πληροφορικής 5ο εξ.)
 • Μικροεπεξεργαστές II (Εργ.) (ΜΗ.6.8.1 Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, 6ο εξ., ΕΠ.6.8.6 Έρευνας Πληροφορικής 6ο εξ.)

Έρευνα

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα στις εξής κατευθύνσεις:

 • Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Συσχεδίαση Υλικού/Λογισμικού με επαναπρογραμματιζόμενες κάρτες FPGA
 • Αρχιτεκτονική μη επανδρωμένων οχημάτων
 • Καθοδήγηση μη επανδρωμένων οχημάτων με χρήση υπολογιστικής όρασης
 • Security and Reliability of IoT Systems

Εκδόσεις – Δημοσιεύσεις

 • «Εισαγωγή στα μικροϋπολογιστικά συστήματα», εκδ. «Κλειδάριθμος», Αθήνα, Νοε. 2001 (500 σελ). http://www.klidarithmos.gr/main/index.php?dispatch=products.view&product_id=32626
 • Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών με το Arduino, Εκδόσεις ΥΑΕ,  Ιούλιος  2023
 • Ασκήσεις Μικροεπεξεργαστών, Εκδόσεις ΥΑΕ,  Ιούλιος  2023
 • Α. Ανδρεάτος (2015). «Υποστήριξη Εργαστηρίου Arduino με Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Ελεύθερο Λογισμικό – Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση. Χανιά, 8-10 Μαΐου 2015.
 • Ανδρεάτος & Χρ. Βόλος (2013) Κρυπτογραφία κειμένου με το Arduino. Παρουσίαση στο συνέδριο FOSSCOMM 2013 – 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού. Καλλιθέα, Αθήνα, 20-21 Απρ. 2013. http://hua.fosscomm.gr/, http://hua.fosscomm.gr/presentations/arduino_andreatos.pdf.
 • C.K. Volos and A. S. Andreatos, (2014). Secure Text Encryption Based on Hardware Chaotic Noise Generator. Journal of Applied Mathematics and Bioiformatics (JAMB). Volume 5, Issue 3, pp. 15-35. http://www.scienpress.com/Upload/JAMB/Vol%205_3_2.pdf
 • Evangelos Karystinos, Antonios Andreatos & Christos Douligeris (2019) Spyduino: Arduino as a HID exploiting the BadUSB vulnerability. 1st International Workshop on Security and Reliability of IoT Systems (co-located with DCOSS 2019). May 29-31, 2019, Santorini Island, Greece.
 • A. Dimopoulos, C. Pavlatos, I. Panagopoulos, G. Papakonstantinou, “An Efficient Hardware Implementation for AI applications”, Lectures of Notes in Artificial Intelligence, Springer Verlag, Volume 3955, 2006, pp.35-45
 • I. Panagopoulos, C. Pavlatos and G. Papakonstantinou, “An Embedded System for Artificial Intelligence Applications”, International Journal of Computational Intelligence, vol.1 no1-4, (2004).
 • Achilleas Psallidas, Christos Pavlatos, “Parallel hardware implementation of an RSA cryptosystem”, 4th International Conference on Operational Planning, Technological Innovations and Mathematical Applications (OPTIMA), May 25 – 26, 2017, Athens

Συνεργασίες

Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Συνέδρια

Συμμετοχή στo Συνέδριο της Σχολής Ευελπίδων OPTIMA  2017.

Επικοινωνία

informatics@hafa.haf.gr,

antonios.andreatos@hafa.haf.gr