Ερευνητικές Δραστηριότητες

Η Σχολή Ικάρων συνεργάζεται με Α.Ε.Ι., με ερευνητικά κέντρα, την αμυντική βιομηχανία και άλλες επιχειρήσεις – οργανισμούς υψηλής τεχνολογίας σε θέματα έρευνας, στο πλαίσιο των διπλωματικών και ερευνητικών εργασιών, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και εφαρμοσμένης έρευνας αμυντικού χαρακτήρα στην αεροπορική – αεροδιαστημική επιστήμη.

Περισσότερες πληροφορίες για τους ερευνητικούς στόχους στη σελίδα Έρευνα > Σκοπός Έρευνας.