Ενημέρωση Γονέων

Στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) λειτουργεί το Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών με κατευθύνσεις Ιπταμένων και Μηχανικών.

Η κατάταξη των νέων σπουδαστών (ανδρών-γυναικών) στο πρώτο έτος της Σχολής Ικάρων, γίνεται κάθε χρόνο, ύστερα από επιτυχή συμμετοχή στο στις Πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 17 και 21 ετών και να κατέχουν, απολυτήριο Λυκείου ή να είναι κάτοχοι άλλου τίτλου Σπουδών που να τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν κριθεί κατάλληλοι στις προκαταρκτικές εξετάσεις, δηλαδή λεπτομερή υγειονομική, αθλητική και ψυχοτεχνική εξέταση, οι οποίες διενεργούνται μετά από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Η εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή διακρίνεται σε ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αθλητική (επιπλέον δε για τους Ίκαρους του Τμήματος Ιπταμένων και σε πτητική).

Οι Ίκαροι της κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι οποίοι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών διαγράφονται από το Τμήμα αυτό λόγω πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του  αριθμού εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών της επόμενης Σχολής ή Τμήματος της προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγομένου, με βάση τα αποτελέσματα επιλογής του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται.

Οι Ίκαροι της κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που στο 2ο ή 3ο έτος σπουδών αποτυγχάνουν στην πτητική εκπαίδευση ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι για το ιπτάμενο προσωπικό, κατάλληλοι όμως για το προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεως τους, σε Τμήματα Ελεγκτών Αεράμυνας που συγκροτούνται ανάλογα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι Ίκαροι της κατεύθυνσης Μηχανικών, με το πέρας του 1ου έτους σπουδών, εντάσσονται σε μία από τις ειδικότητες (Μηχανικών Αεροσκαφών, Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων) σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι μαθητές των παραπάνω κατευθύνσεων κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με την άδεια του Διοικητού της Σχολής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποσμηναγού.