Εκπαιδευτικές Ασκήσεις

Η Σχολή Ικάρων με τον Τομέα Πληροφορικής και Υπολογιστών συμμετέχει στην ετήσια εθνική άσκηση κυβερνοάμυνας «Πανόπτης» η οποία διοργανώνεται και συντονίζεται από την Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (Ε6) του ΓΕΕΘΑ και σκοπός της είναι η εξάσκηση των εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών, η δοκιμή των υφισταμένων σχεδίων, δομών και διαδικασιών που αφορούν στην αντιμετώπιση μείζονων συμβάντων στον Κυβερνοχώρο καθώς και η επαύξηση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.