Επισκέψεις Σχολείων

Στα πλαίσια ενημερώσεων επαγγελματικού προσανατολισμού για τις παραγωγικές σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας είναι δυνατή η οργάνωση επισκέψεων στη Σχολή Ικάρων από σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης γίνεται ομιλία επαγγελματικού προσανατολισμού στο αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων και στη συνέχεια ακολουθεί επίσκεψη στους χώρους της Σχολής και στο Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση επισκέψεων σχολείων μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210-8193705.