Εργαστήριο Αντοχής Υλικών

Το Εργαστήριο Αντοχής Υλικών ανήκει στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, αποτελώντας πρωταρχικό πυλώνα στην εκπαίδευση των Ικάρων σε θέματα όπως η Αντοχή των Υλικών και η ανάλυση δομικών κατασκευών.

Η αποστολή του εκτείνεται πέραν της διδασκαλίας, επιδιώκοντας υψηλού επιπέδου έρευνα σε ευρύ φάσμα επιστημονικών τομέων. Το Εργαστήριο αναλαμβάνει τον ρόλο του φορέα δημιουργίας και διάχυσης γνώσης μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων και της δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων. Συγχρόνως, η παραγόμενη γνώση ενσωματώνεται δυναμικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το Εργαστήριο επενδύει στη συνεχή ανανέωση της ύλης, εξασφαλίζοντας πως οι Ίκαροι έρχονται σε επαφή με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις του χώρου.

Σε συγκεκριμένους τομείς εξειδικεύεται στην Αντοχή Υλικών, την Πειραματική Αντοχή Υλικών, τα Σύνθετα Υλικά, την Αντοχή Συνθέτων Υλικών, τη Μηχανική των Θραύσεων, την Κόπωση των Κατασκευών, την Υπολογιστική Μηχανική – Πεπερασμένα Στοιχεία, την Ανάλυση της Δομής Αεροσκαφών, τη Στατική και Δυναμική των Δομών Αεροσκάφους, τη Δομική Σχεδίαση, τη Σχεδίαση και Κατασκευή Αεροσκαφών, καθώς και τον Mη Kαταστροφικό Έλεγχο.

Στον τομέα της έρευνας, το Εργαστήριο συνεργάζεται διεπιστημονικά και με άλλα εργαστήρια της Σχολή Ικάρων αλλά και με εξωτερικούς φορείς (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα) προάγοντας την καινοτομία σε θέματα Αντοχής Υλικών.

Ομάδα Εργαστηρίου

Διευθυντής Εργαστηρίου: Σταματέλος Γ. Δημήτριος (Επίκουρος Καθηγητής)

Email: dimitrios.stamatelos@hafa.haf.gr
www.linkedin.com/in/dimitris-stamatelos-stress-engineer/

www.researchgate.net/profile/Dimitris-Stamatelos

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Γ. Σταματέλος έχει λάβει το πτυχίο του με αντικείμενο Aeromechanical Systems Engineering, καθώς και το MSC στο αντικείμενο Aerospace Vehicle Design από το Cranfield University. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «Μεθοδολογία ανάλυσης και προκαταρκτικού σχεδιασμού μη-συμβατικών αεροναυπηγικών δομών» από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχει εργαστεί προηγουμένως ως Διευθυντής Έρευνας σε εταιρείες έρευνας στον τομέα της αεροναυπηγικής. Είναι ένας έμπειρος ερευνητής και έχει συμμετάσχει, ως εταίρος και ως συντονιστής, σε αρκετά βιομηχανικά συνεργατικά ερευνητικά προγράμματα (H2020, FP7, FP6 CleanSky) με υψηλό βαθμό επιτυχίας. Μέσα από τη συμμετοχή του σε αυτά τα έργα, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στους τομείς της ανάλυσης τάσεων, της δομικής ακεραιότητας, της αντοχής των προηγμένων δομών, της μηχανικής των θραύσεων, της ανοχής σε βλάβη κ.α. Η πλειονότητα της εργασίας του επικεντρώνεται στην αριθμητική μοντελοποίηση, με τη χρήση της Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων, δομικών προβλημάτων μεγάλης και μικρής κλίμακας (π.χ. διάδοση ρωγμών, προβλήματα ευστάθειας, δομών, αποκόλλησης, κ.λπ

Έχει πάνω από 50 επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα της ανάλυσης των τάσεων στις αεροναυπηγικές δομές, τη δομική ακεραιότητα μετάλλων και σύνθετων υλικών κ.α. Τέλος, είναι αξιολογητής σε πολλά διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων υψηλού κύρους.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Βαρέλης Δημήτριος (Επίκουρος Καθηγητής) – Τεχνική Μηχανική

Τσιρώνης Ιωάννης (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) – Αεροναυπηγική

Τζαντζαλής Σταύρος (Έκτακτο Προσωπικό) – Τεχνική Μηχανική- Αντοχή Υλικών

Εκπαίδευση

Στο Εργαστήριο Αντοχής Υλικών πραγματοποιούνται μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις σχετικά με την Αντοχή Υλικών. Εδώ εκπονούνται Διπλωματικές Εργασίες με έμφαση στις αεροπορικές κατασκευές και τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων, προετοιμάζοντας τους φοιτητές για τις προκλήσεις του χώρου.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Αντοχή Υλικών Ι

Ειδικότητα: Μηχανικοί Αεροσκαφών, Μηχανικοί Εγκαταστάσεων
Κωδικός: [ΜΑ 3.5.1] & [ΜΕ 3.5.2]

Περιγραφή:

Εισαγωγή στην αντοχή υλικών, είδη καταπονήσεων – Η έννοια της τάσης, Διαγράμματα σ-ε για εφελκυσμό και θλίψη, Ορισμός μηχανικών ιδιοτήτων υλικών, πλαστική παραμόρφωση – Αξονικός εφελκυσμός – θλίψη, Νόμος του Hooke, Διαστασιολόγηση εφελκυόμενης ράβδου, Εφελκυσμός, θλίψη και εφαρμογές σε στατικά ορισμένα και στατικά αόριστα επίπεδα δικτυώματα. Μέθοδος των κόμβων και μέθοδος Ritter, Θερμικές τάσεις και παραμορφώσεις – Διαξονικός εφελκυσμός – Θλίψη, τάσεις σε πλάγιες τομές, Επίπεδη ένταση και επίπεδη παραμόρφωση – Κέντρα βάρους – Ροπές αδράνειας – διαγράμματα Ν, Q, M, μέθοδος των τομών – Κάμψη, Βασικοί τύποι κάμψεις, υπολογισμός μέγιστης τάσης, Διάτμηση σε καμπτόμενη δοκό, Υπολογισμός βέλους κάμψης με την αρχή των δυνατών έργων, ασκήσεις και εφαρμογές.

Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Αντοχής Υλικών.
Διδάσκων: Σταματέλος Δημήτριος

Ώρες Διδασκαλίας: 60

Διδακτικά Βιβλία

 • Π. Βουθούνης, Τεχνική Μηχανική-Αντοχή Υλικών
 • Δ. Σταματέλος, Αντοχή Υλικών Ι, Σχολή Ικάρων, Εκδόσεις Υ.Α.Ε., Δεκέλεια

Αντοχή Υλικών ΙΙ

Ειδικότητα: Μηχανικοί Αεροσκαφών, Μηχανικοί Εγκαταστάσεων
Κωδικός: [ΜΑ 4.5.1] & [ΜΕ 4.5.1]

Περιγραφή:

Διάτμηση σε καμπτόμενη δοκό, Κύριες τάσεις στην κάμψη, Υπολογισμός βέλους κάμψης με την αρχή των δυνατών έργων, ασκήσεις και εφαρμογές. Στρέψη, στρέψη ράβδου κυκλικής και μη διατομής, στρέψη λεπτότοιχων σωλήνων, άτρακτοι μεταφοράς ισχύος, στρέψη λεπτότοιχων κλειστών και ανοιχτών διατομών, στρέψη κυψελωτής διατομής, διατμητική ροή, στατικά αόριστα προβλήματα στρέψης, ασκήσεις και εφαρμογές – Λυγισμός, Τύπος EULER, Κρίσιμη τάση λυγισμού, επίδραση της εκκεντρότητας, η μέθοδος των συντελεστών ω, ασκήσεις και εφαρμογές. Συνδυαστικές ασκήσεις (κάμψη – στρέψη). Διπλή και ασύμμετρη κάμψη, Λοξή κάμψη διπλά συμμετρικής διατομής, Λοξή κάμψη δοκών με τυχαία διατομή – Σύνθετη καταπόνηση, έλεγχος αντοχής – διαστασιολόγηση, καταπόνηση από έκκεντρη δύναμη, ασκήσεις και εφαρμογές – Κάθετη έκκεντρη φόρτιση, κάθετη έκκεντρη φόρτιση διπλά συμμετρικών δοκών και τυχαίας διατομής – Κριτήρια αστοχίας υλικών, κριτήριο μέγιστης ορθής και διατμητικής τάσης, κριτήριο μέγιστης ορθής παραμόρφωσης – Ενεργειακές μέθοδοι, έργο και ενέργεια παραμόρφωσης, Θεώρημα Castigliano, Υπερστατικοί δοκοί, ασκήσεις και εφαρμογές.

Διδάσκων: Σταματέλος Δημήτριος

Ώρες Διδασκαλίας: 60

Διδακτικά Βιβλία:

 • Π. Βουθούνης, Τεχνική Μηχανική-Αντοχή Υλικών
 • Δ. Σταματέλος, Αντοχή Υλικών ΙΙ, Σχολή Ικάρων, Εκδόσεις Υ.Α.Ε., Δεκέλεια

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Το εργαστήριο θα συμμετέχει στη διδασκαλία μαθημάτων στο κοινό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) που θα διοργανωθεί από κοινού με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών και της Σχολής Ικάρων.

Αρχείο Διπλωματικών Εργασιών

Κάθε χρόνο εκπονούνται Διπλωματικές Εργασίες σε επιστημονικούς τομείς του εργαστηρίου. Δείτε παρακάτω τίτλους Διπλωματικών Εργασιών από Ικάρους τα τελευταία χρόνια.

 •  Ανάλυση εσωτερικής δομής ατράκτου πολιτικού αεροσκάφους από σύνθετα υλικά – Σχολή Ικάρων (ΙΚ ΜΗΧ Κ. Λεπενιώτης)
 •  Κατασκευή εργαλείου εικονικής εκπαίδευσης και οπτικοποίησης της επίδρασης των ασκούμενων δυνάμεων στο αεροσκάφος σε κρίσιμα περιστατικά ή σε κρίσιμες φάσεις της πτήσης – Σχολή Ικάρων (ΙΚ ΙΠΤ Σ. Γιαννόπουλος)
 •  Σχεδιασμός και ανάπτυξη πειραματικής διάταξης λυγισμού ράβδων χαμηλού κόστους’ – Σχολή Ικάρων (ΙΚ ΜΗΧ: Χ. Νταβαρούκας)
 •  Προσδιορισμός της βέλτιστης εσωτερικής δομής πτέρυγας πολιτικού αεροσκάφους από σύνθετα υλικά -Σχολή Ικάρων (ΙΚ ΜΗΧ: Κ. Πίτσιου)
 •  Κατασκευή ηλεκτρονικού παιγνίου κατηγορίας escape room ως εργαλείο άτυπης και απομακρυσμένης εκπαίδευσης σε διαδικασίες ασφάλειας πτήσεων: η περίπτωση του P2002JF – Σχολή Ικάρων (ΙΚ ΙΠΤ: Δ. Μπεσινάς)
 •  Αριθμητική ανάλυση εκτρεπόμενου χείλους προσβολής πτέρυγας με τη βοήθεια των έξυπνων υλικών-Σχολή Ικάρων (ΙΚ ΜΗΧ: Ν. Σταύρου)
 •  Ανάλυση λυγισμού κυλινδρικών δομών με γεωμετρική ατέλεια με τη βοήθεια πεπερασμένων στοιχείων- Σχολή Ικάρων (ΙΚ ΜΗΧ: Β. Τσούκας)
 •  Ανάλυση τοπικού λυγισμού σύνθετων ενισχυμένων πλακών με δοκούς τύπου ωμέγα με τη βοήθεια αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων- Σχολή Ικάρων (ΙΚ ΜΗΧ: Β. Μαντζαρούδης)

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δράσεις

Έρευνα

Ερευνητικές Περιοχές

Το Εργαστήριο Αντοχής Υλικών δραστηριοποιείται στις παρακάτω επιστημονικές περιοχές:

Ανάλυση και σχεδιασμός αεροναυπηγικών δομών

 • Ανάλυση τάσεων παραμορφώσεων και μετατοπίσεων αεροπορικών λεπτότοιχων κατασκευών μεσαίας και μεγάλης κλίμακας με έμφαση στον προσδιορισμό κρίσιμων περιοχών.
 • Προκαταρκτικός και λεπτομερής σχεδιασμός δομικών στοιχείων αεροσκάφους με χρήση αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων
 • Ευστάθεια αεροπορικών δομών από μεταλλικά / σύνθετα υλικά με αναλυτικές, ημιαναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους
 • Σχεδίαση και ανάλυση μη συμβατικών αεροναυπηγικών δομών
 • Σχεδιασμός και ανάλυση προσαρμοζόμενων αεροναυπηγικών δομών (adaptive structures) με τη χρήση έξυπνων υλικών
 • Ανάπτυξη προσεγγιστικών μεθοδολογιών για τον υπολογισμό της Αντοχής σύνθετων αεροναυπηγικών δομών με χαμηλό υπολογιστικό κόστος και χρόνο.

Ανάλυση αστοχιών στις αεροναυπηγικές δομές / Μηχανική των Θραύσεων

 • Σχεδιασμός αεροναυπηγικών δομών σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Ανοχής σε Βλάβη (Damage Tolerance)
 • Ανάλυση και πρόβλεψη δημιουργίας και διάδοσης βλάβης δομικών στοιχείων αεροναυπηγικών δομών από μεταλλικά η σύνθετα υλικά
 • Αποτίμηση της δομικής ακεραιότητας μεταλλικών και σύνθετων αεροπορικών κατασκευών με απλή ή πολλαπλή βλάβη.
 • Ανάλυση τάσεων σε περιοχές που υπάρχει ρωγμή καθώς και προσομοίωση της διάδοσης αυτής με τη βοήθεια αριθμητικών μεθόδων.
 • Ανάλυση και προσδιορισμός αντοχής ηλωτών συνδέσεων με αριθμητικές μεθόδους

Μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ)

 • Επεξεργασία εικόνας για την ποσοτικοποίηση αστοχιών που ανιχνευτήκαν με μεθόδους ΜΚΕ
 • ΜΚΕ με τη χρήση υπερήχων σε σύνθετα υλικά και μελέτη του τρόπου αύξησης της δυνατότητας ανιχνευσιμότητας των συστημάτων

Προσομοιώσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Διατμηματική/Διεπιστημονική Έρευνα με το Εργ. Πολεμικών Παιγνίων)

 • Έρευνα πεδίου για την ανίχνευση και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών που αφορούν θέματα Αντοχής Υλικών, Δομής Αεροσκάφους και Ασφάλειας Πτήσεων
 • Παραμετροποίηση παραγόντων, σχεδίαση και έλεγχος της πιλοτικής διαμόρφωσης και εκπαιδευτικής εφαρμογής σεναρίων προσομοίωσης για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των Ικάρων
 • Παραμετροποίηση των επιδόσεων και χαρακτηριστικών διάφορων πτητικών μέσων για τις ανάγκες εκπαιδευτικών παιγνίων.

Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός

Το εργαστήριο Αντοχής Υλικών στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων, σε ένα χώρο περίπου 200m2.

Πειραματικός Εξοπλισμός

 • Κρουσίμετρο κατά Charpy/Izod
 • Φούρνος δοκιμίων LoL 1.200°C
 • Σκληρόμετρο FRANK

Υπολογιστικός Εξοπλισμός

 • ANSYS 2024 R1 Academic Edition

Εκδόσεις – Δημοσιεύσεις

Κεφάλαια σε Βιβλία

1. V.K.Mantzaroudis, D.G. Stamatelos, Development of an Efficient Finite Element Model for the Analysis of Buckling, Debonding and Collapse Characteristics of Composite Stiffened Panels Under Compressive Loading, Solution for Maintenance Repair and Overhaul, p.517-526, Springer, 2023

2. I.K.Lekea, D.G. Stamatelos, Enhancing flight safety training and prevention of aviation accidents with the use of physics and aeronautics, Solution for Maintenance Repair and Overhaul, p.273-278, Springer, 2023

3. I.K.Lekea, D.G. Stamatelos, Embracing Simulations and Problem-Based Learning to Effectively Pair Concepts of Aeronautics With Flight Safety Training, Handbook of Research on CrossDisciplinary Uses of Gamification in Organizations, Chapter 25, p.533-552, IGI Global, 2022

4. V. Kappatos, T.H. Gan, D.G. Stamatelos, Safe Rail Transport via Non-destructive Testing Inspection of Rails and Communications-Based Train Control Systems invited contribution in Advances in Communications-Based Train Control Systems, (ed. F. Richard Yu) p.43-62, CRC Press, 2016.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

1. D.G. Stamatelos, G.N. Labeas, (2023). Buckling Analysis of Laminated Stiffened Plates with Material Anisotropy Using the Rayleigh–Ritz Approach. Computation, Volume 11, Issue 6, 2023 110.

2. D.G. Stamatelos, V. Kappatos, A structural design approach for a droop nose morphing demonstrator with shape memory alloy patches, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part G Journal of Aerospace Engineering, First Published March 29, 2022

3. D.G. Stamatelos, A Numerical Approach for Developing a Bearing-Bypass Design Criterion for Sizing Bolted Joints, Computation, Volume 10, Issue 2, January 2022, Pages 16

4. V.K. Mantzaroudis, D.G. Stamatelos, Cohesive Zone Model Modification Techniques According to the Mesh Size in Finite Element Models of Stiffened Panels with Debonding, Computation, Volume 10, Issue 1, January 2022, Pages 5

5. I.K.Lekea, D.G. Stamatelos, P. Raptis, Learning how to escape the unthinkable with virtual reality: the case of pilots’ training on emergency procedures, IOP Conference Series Materials Science and Engineering, Volume 24, Issue 1, January 2021

6. V.K. Mantzaroudis, D.G. Stamatelos, An approximate closed-form buckling solution for the local skin buckling of stiffened plates with omega stringers: The case of antisymmetric crossply and angle-ply laminations, Structures, Volume 28, December 2020, Pages 1196-1209.

7. D.G. Stamatelos, G. Labeas, Towards the design of a multispar composite wing, Computation, Volume 8, Issue 2, April 2020, Pages 24

8. D.G. Stamatelos, V. Kappatos, Tool development for automating the structural integrity assessment of aircraft’s components, Mathematical Models in Engineering, Volume 5, Issue 4, December 2019, Pages 127-136.

9. D. Karagiannis D.G. Stamatelos, V. Kappatos, Th. Spathopoulos, An investigation of shape memory alloys, as actuating elements, in aerospace morphing applications, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Volume 24, Issue 8, June 2016, Pages 647-657.

10. D. Karagiannis D.G. Stamatelos, Th. Spathopoulos A. Solomou, Th. Machairas, N. Chrysohoidis, D. Saravanos, Airfoil morphing based on SMA actuation technology, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Volume 86, Issue 4, June 2014, Pages 295-306.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

1. D.G. Stamatelos, I.K. Lekea Bridging academic education with flight training of pilots using finite elements and simulators, 19th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, 27-28 April 2023.

2. I. K.Lekea, D.G. Stamatelos, Improve aircraft pilots’ training using structural failure incidents: A serious game approach, International Symposium on Aircraft Technology, MRO & Operations (ISATECH 2022), University of Belgrade, Serbia, 14–16 September 2022.

3. I. K.Lekea, D.G. Stamatelos, Th. Kyriakidis, P. Raptis, I. Zouridakis, S. Giannopoulos, Digitalizing pilot’s training on safety procedures or how to deal with abnormal situations, AFASES on Scientific Research and Education in the Air Force, Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă“, Brasov, 26-28 May 2022.

4. I. K.Lekea, D.G. Stamatelos, Understanding and discussing air disasters through serious games: the case of the Hellenic Air Force Academy, 17th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, 12-13 May 2022.

5. D.G. Stamatelos, N. Stavrou, V. Kappatos, Numerical analysis and topology optimization of a wing’s leading-edge morphing rib structure with the assistance of Shape Memory Alloys, 10th International Congress on Transportation Research, Rhodes, Greece, 02-03 September 2021.

6. I Κ. Lekea, E. Spyrou, Th. Kyriakidis, D.G. Stamatelos, V.K. Kappatos, Distance learning on transport safety: the design and development of an informal and e-tool focused on flight safety procedures, 10th International Congress on Transportation Research, Rhodes, Greece, 02-03 September 2021.

7. D.G. Stamatelos, Bearing-Bypass analysis of a bolted joint: A design criterion, 9th International Conference on “Experiments /Process /System Modelling /Simulation /Optimization, Athens, Greece, 07-10 July 2021.

8. V. Mantzaroudis, D.G. Stamatelos, Development of an efficient numerical model for analyzing stiffened panels with debonding, 9th International Conference on “Experiments /Process /System Modelling /Simulation /Optimization, Athens, Greece, 07-10 July 2021.

9. I.K.Lekea, D.G. Stamatelos, Th. Kyriakidis, Enhancing flight safety training with the use of virtual simulations, 9th International Conference on “Experiments /Process /System Modelling /Simulation /Optimization, Athens, Greece, 07-10 July 2021.

10. Lekea, D.G. Stamatelos, Enhancing flight safety training and prevention of aviation accidents with the use of physics and aeronautics, International Symposium Aircraft Technology, MRO and Operations, Budapest, Hungary, 28-30 June 2021.

11. V. Mantzaroudis, D.G. Stamatelos, Development of an efficient finite element model for the analysis of buckling, debonding and collapse characteristics of composite stiffened panels under compression loading, International Symposium Aircraft Technology, MRO and Operations, Budapest, Hungary, 28-30 June 2021.

12. Ι. Lekea, D.G. Stamatelos, P. Raptis, Learning how to escape the unthinkable with virtual reality: the case of pilots’ training on emergency procedures, 10th EASN Virtual Conference on Innovation in Aviation & Space to the satisfaction of the European citizens, 2-4 September 2020.

13. D.G. Stamatelos, G.N. Labeas, Buckling analysis of stiffened orthotropic panels based on a macromodelling approach, 10th EASN Virtual Conference on Innovation in Aviation & Space to the satisfaction of the European citizens, 2-4 September 2020.

14. Lekea, D.G. Stamatelos, Using simulations and virtual reality to improve educational efficacy with a lower cost – The case of the Labs of War Games and Strength of Materials of the Hellenic Air Force Academy, International Conference on research in education and science, Istanbul, 21-24 March 2020.

15. V. Kappatos, D.G. Stamatelos, G. Asfis, V. Tzitzilonis, Theoretical and Laboratory Phased Array Ultrasonic Testing in Aircraft Composite Components, Poster in International Aeronautical and Aerospace Conference, Venice, Italy, 14-15 November 2019.

16. D.G. Stamatelos, I. Lekea, V. Kappatos, Development of an educational tool for evaluating applications of Strength of Materials to Aircraft Structures, Poster in International Aeronautical and Aerospace Conference, Venice, Italy, 14-15 November 2019.

17. D.G. Stamatelos, G. Labeas, Buckling solutions of stiffened panels with varying degree of anisotropy using the Rayleigh-Ritz method, 9th EASN International Conference on “Innovation in Aviation & Space”, Athens, Greece, 03-09 September 2019.

18. D.G. Stamatelos, G. Labeas, Towards the design of a multispar composite wing, 8th International Conference on “Experiments /Process /System Modelling /Simulation /Optimization, Athens, Greece, 03-06 July 2019.

Θέματα Ικάρων

Ανακοινώσεις Μαθημάτων

 • Για απορίες και ερωτήσεις στα μαθήματα Αντοχή Υλικών Ι & ΙΙ, οι Ίκαροι μπορούν να προσέλθουν στον υπεύθυνο του μαθήματος καθημερινά και ώρες γραφείου. – (Μάρτιος 24)
 • Οι Διπλωματικές Εργασίες που αφορούν το Εργαστήριο θα ανακοινωθούν μέσα στο Μάρτιο. (Μάρτιος 24)

Συνεργασίες

Το εργαστήριο Αντοχής Υλικών συνεργάζεται, στα πλαίσια Διπλωματικών Εργασιών και Ερευνητικών έργων, με τα ακόλουθα εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Αεροναυπηγικής της Σχολής Ικάρων
 • Εργαστήριο Πολεμικών Παιγνίων της Σχολής Ικάρων (Ι. Κ. Λεκέα)
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA) – Εργαστήριο Γ3: Θέματα Κατασκευών και Υποδομών σε Θαλάσσιες και Αεροπορικές Μεταφορές
 • University College London (UCL), Digital Educational Team

Συνέδρια

Επόμενα Συνέδρια: Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα συνέδρια.

Αρχείο Συνεδρίων

07 Ιουνίου 2021
9th- IC EPSMSO
INVITED SESSION Organized by : Assistant Professor D. Stamatelos Hellenic Air Force Academy, Greece
Topic: “SIMULATIONS FOR RESEARCH AND EDUCATION: THE CASES OF AEROSTRUCTURE ANALYSES AND FLIGHT TRAINING” – https://lfme.gr/9th-epsmso-program

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Moodle Σχολής Ικάρων: https://lms-hafa.haf.gr/moodle/login/index.php
Εργαστήριο Πολεμικών Παιγνίων (Σ.Ι.): https://hafa.haf.gr/ergastirio-polemikon-paignion/
Εργαστήριο Αεροναυπηγικής (Σ.Ι.): https://hafa.haf.gr/research/labs/ergastirioaeronafpigikis/
Σχολή Ικάρων: https://hafa.haf.gr/
Πολεμική Αεροπορία: https://www.haf.gr/
https://www.haf.gr/en/

Επικοινωνία

Δημήτριος Γ. Σταματέλος (Διευθυντής Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών) Επίκουρος Καθηγητής

Σχολή Ικάρων /Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών /Τομέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, Δομικών Κατασκευών- Έργων Υποδομών

Αεροπορική Βάση Δεκέλειας – 13671 (1010) – Δεκέλεια Αττικής – Ελλάδα

Email: dimitrios.stamatelos@hafa.haf.gr