Ικάρου Επιστήμη

Η Σ.Ι. εκδίδει περιοδικά το έντυπο «Ικάρου Επιστήμη», που περιλαμβάνει τις επιστημονικές ανακοινώσεις που προέρχονται από την ερευνητική δραστηριότητα του προσωπικού της και τις διπλωματικές εργασίες των σπουδαστών της.

  1. Ικάρου Επιστήμη Τεύχος Α (1.52 Μb)
  2. Ικάρου Επιστήμη Τεύχος Β (μη διαθέσιμο)