Επικοινωνία

Διεύθυνση

Σχολή Ικάρων, Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, ΤΚ 13671, Αχαρνές Αττικής, Τατόϊ.

Τηλέφωνα

Για θέματα εκπαίδευσης μαθητών:
210 819 3665
Για θέματα διαβίωσης μαθητών (ιματισμός, σίτιση, κτλ):
210 819 3705
Για θέματα στρατολογίας – δικαιολογητικών μαθητών:
210 819 3026
Για βεβαιώσεις σπουδών – αντίγραφα πτυχίου:
210-819-3697

E-mail

Διοικητής: cmdr@hafa.haf.gr
Υπασπιστήριο: ypasp@hafa.haf.gr
Κοσμήτορας: dean@hafa.haf.gr