Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών

Το Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Σχολής Ικάρων (ΠΔ 151/Αρ. Φ. 238/4-11-2013, Άρθρο 15), συμπεριλαμβάνεται στα Εργαστήρια του Τομέα Ηγετικής-Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας.

Διευθύντρια Εργαστηρίου: Καθηγήτρια Ουρανία Χατζηδάκη

Στο Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών καλλιεργούνται οι ξένες γλώσσες που διδάσκονται στη Σχολή Ικάρων, ήτοι:

 1. Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο επαγγελματικής (τεχνικής και επιχειρησιακής) ορολογίας σε όλες τις Κατευθύνσεις της Σχολής Ικάρων:
 • Αεροπορικά Αγγλικά – Aviation English
 • English for Aircraft Technology – Αγγλική Ορολογία Αεροπορικής Τεχνολογίας
 • English Terminology: Brevity Code–Αεροπορική Ορολογία Ελεγκτών Αεράμυνας: Κώδικας Βραχυλογίας
 • English for Meteorology – Αγγλική Ορολογία Μετεωρολογίας
 • English for Logistics – Aγγλική Ορολογία Εφοδιαστικής
 • English for Public Administration – Αγγλική Ορολογία Δημόσιας Διοίκησης
 • Academic English for Information Science – Ακαδημαϊκά Αγγλικά για την Πληροφορική

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου αναπτύσσεται και διδάσκεται εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αφορά τα ανωτέρω αντικείμενα Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς (English for Specific Purposes).

Βιβλιογραφία:

 • Χατζηδάκη, Ουρανία. 2020. Cleared for Takeoff – Aviation English made Easy Book 1: English–Greek Glossary of Terms. Σχολή Ικάρων – Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων.
 • Χατζηδάκη, Ουρανία. 2016. Multiservice Brevity Code: English–Greek Glossary of Terms. Δεκέλεια: Σχολή Ικάρων – Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων.
 • Χατζηδάκη, Ουρανία. 2016. English for Aircraft Technology: English–Greek Glossary of Terms. Σχολή Ικάρων – Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων.
 • Χατζηδάκη, Ουρανία (επιμ.). 2016. Aviation English: English–Greek Glossary of Terms. Δεκέλεια: Σχολή Ικάρων – Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων.
 1. Γαλλική Γλώσσα σε επίπεδο Γενικών Γαλλικών (εφαρμογή Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες – CEFR), με στοιχεία ορολογίας αεροπορικού ενδιαφέροντος, με χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών πλατφορμών (ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης μάθησης, πολυμέσων, διαδικτυακών εφαρμογών).

Βιβλιογραφία:

 • Ευθυμιάδου, Ευφροσύνη, Ressources de documentation en ligne pour l’enseignement/apprentissage du FLE, 2916, Σχολή Ικάρων.
 • Ευθυμιάδου, Ευφροσύνη, Projet de communication interactive, 2015, Σχολή Ικάρων.
 • Ευθυμιάδου, Ευφροσύνη, Communiqueren Français-Intentions de communication, 2006, volume I, Σχολή Ικάρων.
 • Eυθυμιάδου, Ευφροσύνη, Communiqueren français-Aviation militaire-Caractéristiques et défis, 2006,volume II, Σχολή Ικάρων.
 1. Γερμανική Γλώσσα σε επίπεδο Γενικών Γερμανικών (εφαρμογή Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες – CEFR), με χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών πλατφορμών (πολυμεσικών και διαδικτυακών εφαρμογών).

Το Προσωπικό του Εργαστηρίου Ξένων Γλωσσών αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και Ειδικούς Επιστήμονες Ξένων Γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών).