Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών και Λογισμικού

Το Εργαστήριο Δικτύων ιδρύθηκε το 2013. Σκοπός του είναι να δώσει εργαστηριακή εμπειρία και πρακτική εκπαίδευση στους Ικάρους σχετικά με τα Δίκτυα Υπολογιστών, το Λογισμικό του Διαδικτύου, την Ασφάλεια Δικτύων και τον Κυβερνοπόλεμο.

Ομάδα Εργαστηρίου

Διευθυντής: Καθηγητής Αντώνιος Ανδρεάτος

Συνεργαζόμενο Προσωπικό: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Καράμπελας

Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός

Το Εργαστήριo διαθέτει συσκευές ενσύρματης και ασύρματης δικτύωσης, ένα σέρβερ και μερικά Raspberry Pi.

Εκπαίδευση

Εκτελούνται εργαστηριακές ασκήσεις σε ετήσια βάση

Μαθήματα

 • Διαδικτυακός Προγραμματισμός και Ασφάλεια Δικτύων
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου (ΕΠ.5.8.8 Έρευνας Πληροφορικής 5ο εξ.)
 • Δίκτυα Υπολογιστών I (ΜΗ.7.8.1 Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, ΕΠ.5.8.3 Έρευνας Πληροφορικής 7ο εξ.)
 • Δίκτυα Υπολογιστών II (ΜΗ.8.8.2 Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών 8ο εξ., ΕΠ.6.8.4 Έρευνας Πληροφορικής 6ο εξ.)
 • Διαδικαστικός Προγραμματισμός (ΕΠ.3.8.4 Έρευνας Πληροφορικής 3ο εξ.)
 • Ασφάλεια Δικτύων (ΜΗ.8.8.1 Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών 8ο εξ.)
 • Ασφάλεια Δικτύων και Κυβερνοπόλεμος (ΕΠ.6.8.1 Έρευνας Πληροφορικής) 6ο εξ.

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Ημερίδα Ασφάλειας Δικτύων & Κυβερνοπολέμου στη Σχολή Ικάρων (Δεκ. 2012). http://www.haf.gr/el/news.asp?id=7046

Έρευνα

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα στις εξής κατευθύνσεις:

Εφαρμογές κυβερνοασφάλειας, Εκπαιδευτικά Σενάρια Διδασκαλίας Κυβερνοασφάλειας, Εφαρμογές τεχνικών Μηχανικής Μάθησης στην Κυβερνοασφάλεια, Ανίχνευση Κακόβουλου Λογισμικού, Ανάλυση κίνησης  Δικτύου, Ψηφιακή ανάλυση/ εγκληματολογία (forensics), κ.ά.

Ερευνητικά Προγράμματα

Συμμετοχή στο CYBER SEC PRO:   cutting-edge education and training materials and courses to advance competencies and professionalism in EU cybersecurity

https://www.cybersecpro-project.eu/

Εκδόσεις – Δημοσιεύσεις

 • Σημειώσεις Ασφάλειας Δικτύων. Εκδόσεις ΥΑΕ,  Ιούλιος  2023
 • Σημειώσεις  Δικτύων — Συνοπτική θεωρία και ασκήσεις. Εκδόσεις ΥΑΕ,  Ιούλιος  2023
 • Antonios Andreatos and Nikolaos Chatzipantou, Using Nagios on a Raspberry Pi to monitor a network with emphasis on security. WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS, Volume 19, 2020, pp. 262-267. Available on line:  https://www.wseas.org/multimedia/journals/computers/2020/a625105-045.pdf.  DOI: 10.37394/23205.2020.19.31
 • Antonios S. Andreatos (2016) Α smart Port Knocking mechanism for hiding the SSH port from attackers. Presented at the 3rd International Conference on Cryptography, Cyber-Security and Information Warfare (3rd CryCybIW). Hellenic Military Academy, May 26-27, 2016, Greece.
 • Antonios S. Andreatos (2019) Sherlinux – A tool facilitating Linux forensics. In Nicholas J. Daras (Ed.), Cryptography, Cyber-Security and Information Warfare. Nova Science Publishers, NY, USA. Publication Date: December 2018.  https://novapublishers.com/shop/cyber-security-and-information-warfare/
 • Leros A.P., Andreatos A.S. (2019) Network Traffic Analytics for Internet Service Providers—Application in Early Prediction of DDoS Attacks. In: Tsihrintzis G., Sotiropoulos D., Jain L. (eds) Machine Learning Paradigms. Intelligent Systems Reference Library, vol 149. Springer, Cham.   https://doi.org/10.1007/978-3-319-94030-4_10

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-94030-4_10

 • Antonios Andreatos, Movies as an Aid to Teach Principles of Cybersecurity and Cybercrime in Higher Education. International Journal of Education and Information Technologies, Volume 14, 2020, pp. 76-82.  http://www.naun.org/main/NAUN/educationinformation/2020/a202008-010(2020).pdf

http://doi.org/10.46300/9109.2020.14.10

 • Moussas, V.; Andreatos, A. Malware Detection Based on Code Visualization and Two-Level Classification. MDPI Information,  Special Issue on “Cyberspace Security, Privacy & Forensics”,  2021, 12, 118. https://doi.org/10.3390/info12030118
 • Antonios Andreatos, An Educational Scenario for Teaching Cyber Security Using low-cost Equipment and Open Source Software, In Proc. of  ECCWS 2023, 22nd European Conference on Cyber Warfare and Security. 22 – 23 June 2023, Hellenic Air Force Academy, Athens, Greece.
 • Ioannis Moutafis, Antonios Andreatos and Petros Stefaneas, Spam Email Detection Using Machine Learning Techniques. In Proc. of  ECCWS 2023, 22nd European Conference on Cyber Warfare and Security, 22 – 23 June 2023, Hellenic Air Force Academy, Athens, Greece.
 • Bourlai, T., Karampelas, P., & Patel, V. M. (Eds.). (2020). “Securing Social Identity in Mobile Platforms: Technologies for Security, Privacy and Identity Management”. Springer Nature
 • Kazoleas, I., Karampelas, P. A novel malicious remote administration tool using stealth and self-defense techniques. Int. J. Inf. Secur. (2021). https://doi.org/10.1007/s10207-021-00559-2.

Συνεργασίες

Συνεργασία με ΔΙΚΥΒ (“Πανόπτης” και διπλωματικές εργασίες)

Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ΕΜΠ και  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην πανελλήνια ετήσια άσκηση Κυβερνοπολέμου “Πανόπτης” από το 2013.

Συμμετοχή στο GSoC 2018 στο έργο PyPen (Penetration testing tools in Python) του Google Summer of Code.

https://github.com/eellak/gsoc2018-pypen

Συνέδρια

 • Διοργάνωση του ECCWS 2023, 22nd European Conference on Cyber Warfare and Security, 22 – 23 June 2023, στη Σχολή Ικάρων.
 • Συμμετοχή στα Συνέδρια της Σχολής Ευελπίδων CryCybIW 2012, 2014, 2016, OPTIMA  2017.

Επικοινωνία

informatics@hafa.haf.gr

antonios.andreatos@hafa.haf.gr