Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ανά Κατεύθυνση – Ειδίκευση α.ε. 2023-24

Κωδικοποίηση Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΠΠΠ/ΣΙ

Περιγράμματα Ακαδημαϊκών Μαθημάτων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

Κωδικός Μαθήματος

Κάθε μάθημα κωδικοποιείται μέσω αλφαριθμητικού κωδικού ευρετηρίου της μορφής ΚΕ.Ε.Τ.Α, με το κάθε πεδίο αυτού να υποδηλώνει τα εξής:

ΚΕ: Κατεύθυνση ή Ειδίκευση, σύμφωνα με τον πίνακα κωδικοποίησης που ακολουθεί

 

ΚΕ Κατεύθυνση Ειδίκευση
ΙΠ Ιπταμένων
ΜΧ Μηχανικών
ΜΑ Μηχανικών Μηχανικών Αεροσκαφών
ΜΗ Μηχανικών Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών
ΜΕ Μηχανικών Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
Ε Εφοδιαστών
Δ Διοικητικών
ΜΤ Μετεωρολόγων
ΕΠ Έρευνας Πληροφορικής

Τ: Τομέας, 0 για τα μαθήματα που δεν εντάσσονται σε κάποιον Τομέα και από 1 έως 9 για τους Τομείς, όπως στον πίνακα που ακολουθεί.

Τ Τομέας
1 Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Φυσιολογίας
2 Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
3 Αεροδυναμικής – Μηχανικής Πτήσης
4 Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας Υλικών, Οργάνωσης Παραγωγής
5 Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, Δομικών Κατασκευών, Έργων Υποδομών
6 Θερμοδυναμικής, Προωθητικών & Ενεργειακών Συστημάτων
7 Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών
8 Πληροφορικής & Υπολογιστών
9 Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων & Επιχειρήσεων