Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Περιγράμματα Ακαδημαϊκών Μαθημάτων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

Κωδικός Μαθήματος

Κάθε μάθημα κωδικοποιείται μέσω αλφαριθμητικού κωδικού ευρετηρίου της μορφής ΚΕ.Ε.Τ.Α, με το κάθε πεδίο αυτού να υποδηλώνει τα εξής:

ΚΕ: Κατεύθυνση ή Ειδίκευση, σύμφωνα με τον πίνακα κωδικοποίησης που ακολουθεί

 

ΚΕ Κατεύθυνση Ειδίκευση
ΙΠ Ιπταμένων
ΜΧ Μηχανικών
ΜΑ Μηχανικών Μηχανικών Αεροσκαφών
ΜΗ Μηχανικών Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών
ΜΕ Μηχανικών Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
Ε Εφοδιαστών
Δ Διοικητικών
ΜΤ Μετεωρολόγων
ΕΠ Έρευνας Πληροφορικής

Τ: Τομέας, 0 για τα μαθήματα που δεν εντάσσονται σε κάποιον Τομέα και από 1 έως 9 για τους Τομείς, όπως στον πίνακα που ακολουθεί.

Τ Τομέας
1 Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Φυσιολογίας
2 Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
3 Αεροδυναμικής – Μηχανικής Πτήσης
4 Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας Υλικών, Οργάνωσης Παραγωγής
5 Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, Δομικών Κατασκευών, Έργων Υποδομών
6 Θερμοδυναμικής, Προωθητικών & Ενεργειακών Συστημάτων
7 Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών
8 Πληροφορικής & Υπολογιστών
9 Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων & Επιχειρήσεων