Εργαστήριο Αεροδυναμικής

Το Εργαστήριο Αεροδυναμικής της Σχολής Ικάρων υπάγεται στον Τομέα Αεροδυναμικής και Μηχανικής Πτήσης. Υποστηρίζει τα μαθήματα της Αεροδυναμικής, της Μηχανικής Πτήσης και της Μηχανικής Ρευστών, τα οποία θεραπεύονται από τον παραπάνω Τομέα.

Ομάδα Εργαστηρίου

Λέκας Θεόδωρος (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Παπαβασιλόπουλος Βασίλειος (ΕΕΔΙΠ Ι)

Λαμπρόπουλος Νικόλαος (ΕΠΣ)

Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου είναι ο παρακάτω:

  • Υποηχητική αεροσήραγγα, με θάλαμο δοκιμών διαστάσεων 2 m Χ 0,62 m Χ 0,48 m. Η μέγιστη ταχύτητα του αέρα είναι 42 m/s. Διαθέτει αεροδυναμικό ζυγό έξι (6) συνιστωσών. Να σημειωθεί ότι ο ζυγός αυτός σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από το προσωπικό του Εργαστηρίου.
  • Υποηχητική αεροσήραγγα επίδειξης πτήσης αεροσκάφους σταθερών πτερύγων, με ζυγό τριών (3) συνιστωσών.
  • Ηλεκτρονικό υπολογιστή με δυνατότητα αριθμητικής εξομοίωσης ροής γύρω από πλήρη διαμόρφωση αεροσκάφους.