Εργαστήριο Πολεμικών Παιγνίων

Ομάδα Εργαστηρίου | Εκπαίδευση | Εκπαιδευτικές Δράσεις | Έρευνα | Ερευνητικά Προγράμματα |Εγκαταστάσεις-Εξοπλισμός | Ενδεικτικές Εκδόσεις | Θέματα Ικάρων | Συνεργασίες | Δραστηριότητες |Συνέδρια |Ανακοινώσεις |Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία

Σύντομη Περιγραφή

Το Εργαστήριο Πολεμικών Παιγνίων σύμφωνα με τον Οργανισμό της Σχολής Ικάρων (ΠΔ 151/Αρ. Φ. 238/4-11-2013, Άρθρο 15) συμπεριλαμβάνεται στα Εργαστήρια του Τομέα Ηγετικής-Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια Ιωάννα Κ. Λεκέα, PhD. Το Εργαστήριο διαθέτει πλούσιο ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο, το οποίο εντάσσεται κυρίως στις ακόλουθες δύο περιοχές:

 • ανάπτυξη, έλεγχος και αξιολόγηση πολεμικών παιγνίων:
  • virtual,
  • επί χάρτου,
  • σε πραγματικό χρόνο, αλλά εικονικό χώρο, καθώς και
  • πραγματικού χώρου και χρόνου

ως εργαλεία εκπαίδευσης στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και στη Φιλοσοφία του Πολέμου και παροχής εικονικής εμπειρίας για τη λήψη αποφάσεων inextremis,

 • ανάπτυξη, έλεγχος και αξιολόγηση παιγνίων διαχείρισης κρίσεων και κινδύνου σε εύρος θεμάτων:
  • διαχείριση κρίσεων προ πολέμου και κατά τη διάρκεια του πολέμου,
  • διαχείριση κινδύνου στη δημιουργία και εφαρμογή νέων τεχνολογιών (ανθρώπινη ενίσχυση, τεχνητή νοημοσύνη κλπ),
  • διαχείριση inflight συμβάντων και κρίσιμων περιστατικών.

Ομάδα Εργαστηρίου

Διευθύντρια Εργαστηρίου: Δρ Ιωάννα Κ. Λεκέα, Επίκουρη Καθηγήτρια ( https://www.linkedin.com/in/ioanna-lekea-55617121/ )

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Ιωάννα Κ. Λεκέα διαθέτει Πτυχίο στην Ελληνική Φιλολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στη Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φιλοσοφία του Πολέμου απονεμημένα από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών & τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μεταξύ άλλων τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την εφαρμοσμένη φιλοσοφία [πόλεμος/τρομοκρατία, στρατιωτική ηθική και ηθική της Ηγεσίας, ειδικές εφαρμογές βιοηθικής (ανθρώπινη ενίσχυση), technoethics, ethics of AI, τη δημιουργία παιγνίων και προσομοιώσεων για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, τη λήψη αποφάσεων σε συνθήκες κρίσης, την ηθική της έρευνας (IPRs, privacy κλπ). Η Δρ. Ιωάννα Κ. Λεκέα έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε εύρος θεματικών και διεπιστημονικών περιοχών που σχετίζονται με το γνωστικό της αντικείμενο, ενώ διατελεί αξιολογήτρια για ζητήματα ηθικής της έρευνας και της τεχνολογίας σε ελληνικούς και διεθνείς φορείς. Προσωπικό Εργαστηρίου (ακαδ. έτος 2023-24)

 • Δρ Νικόλαος Σ. Κανελλόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας ΣΙ & Επίκουρος Καθηγητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με γνωστικό αντικείμενο τις Εφαρμογές της Ηθικής στη διδασκαλία της Στρατιωτικής Ιστορίας (ανάλυση μαχών, προσομοιώσεις, παίγνια)
 • Δημοσθένης Μπακόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας ΣΙ με γνωστικό αντικείμενο το Αεροδιαστημικό Δίκαιο
 • Δρ Χρυσάνθη Λιούπη, Ειδικός Επιστήμονας ΣΙ με γνωστικό αντικείμενο την Ψυχολογία

Συνεργαζόμενα Μέλη Εργαστηρίου (ακαδ. έτος 2023-24)

 • Δρ Βασίλειος Καππάτος (PhD, MEng, CEng, FWeldl, MIEEE, MISCM), Ερευνητής Α, επικεφαλής του Εργαστηρίου Γ3 σε Θέματα Κατασκευών και Υποδομών σε Θαλάσσιες και Αεροπορικές Μεταφορές, του Ελληνικού Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) με γνωστικό αντικείμενο την Ασφάλεια Μεταφορών
 • Δρ Ευάγγελος Σπύρου, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης με ειδικότητα:Προγραμματιστής-Αναλυτής
 • Δρ Δημήτριος Γ. Σταματέλος, Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Ικάρων με γνωστικό αντικείμενο την Αντοχή των Υλικών στις αεροπορικές κατασκευές
 • Dr Deane-Peter Baker, Associate Professor, School of Humanities and Social Science at UNSW Canberra μεγνωστικόαντικείμενοτηνΕφαρμοσμένη Ηθική και την ΣτρατιωτικήΗθική
 • Dr Cord Scott, Collegiate Travelling Faculty, University of Maryland Global Campus – Asia μεγνωστικό αντικείμενοτην ΣτρατιωτικήΙστορία μεέμφαση στα war themed comics από τον Β’ ΠΠ μέχρι και τηνΕπιχείρηση Iraqi Freedom
 • Dr Paul Thomsen, Visiting Professor of History at United States Merchant Marine Academy μεγνωστικό αντικείμενοτηνΣτρατιωτικήΙστορία
 • DrVictorCorona, LosAngelesAffiliatedFaculty, EmersonCollege με γνωστικό αντικείμενο την Στρατιωτική Κοινωνιολογία και τον Κινηματογράφο
 • Δρ Γιούλη Φωκά-Καβαλιεράκη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΕΚΠΑ, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης με γνωστικό αντικείμενο τις Συμπεριφορικές Επιστήμες και τη Λήψη αποφάσεων
 • Ανχης (ΥΠ) Γεώργιος Βλαχάκης, PhD, Τμηματάρχης,ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/ΤΠΕΝΤμε γνωστικό αντικείμενο: “ProactivityinSupplyChainManagementSystems”
 • Επγος (ΤΠΛ) Παναγιώτης Παντελάκης, Επιτελής, ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/ΤΠΕΝΤ με ειδικότητα: Μηχανικός Λογισμικού, IT Solutions Architect
 • Σγος (Ι) Φεύγας Γεώργιος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Πληροφορικής με γνωστικό αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη και Υπολογιστική Όραση
 • Σγος (Ι) Νταρζάνος Νικόλαος, Υποψήφιος Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενοΕυρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας & Ασφάλειας
 • Υπγος (ΜΑ) Λούκας Γεώργιος , 114 ΠΜ &ΕΜΠ – ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική με γνωστικό αντικείμενο τις Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε προσομοιώσεις και εκπαιδευτικά παίγνια
 • Ανθστής Κωνσταντίνος Ζαρκαδάκης, Επιτελής,ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/ΤΠΕΝΤ με ειδικότητα: DevOps / Site Reliability Engineer
 • Αλχίας (ΤΘ) Δημήτριος Παναγόπουλος, Επιτελής,ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/ΤΠΕΝΤ με ειδικότητα: Software Engineer

Εκπαίδευση

Στο Εργαστήριο Πολεμικών Παιγνίων πραγματοποιούνται μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις σχετικά με την Ηθική του Πολέμου, τη Λήψη Αποφάσεων in Extremis και την επίδραση της Ατομικής και Οργανωσιακής Ηθικής στην Ασφάλεια Πτήσεων. Εκπονούνται Διπλωματικές Εργασίες σε συναφή θέματα με έμφαση στις πειραματικές εφαρμογές, την έρευνα πεδίου, τη δοκιμή μέσω προσομοιώσεων και παρατήρησης.  

 

Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία/Ηθική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ιπτάμενοι, Μηχανικοί, Ελεγκτές Αεράμυνας Εφοδιαστές, Διοικητικοί, Μετεωρολόγοι, Έρευνας-Πληροφορικής

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΙΠ.1.1.3 , ΜΧ.1.1.2, ΕΑ.1.1.3, ΕΦ.1.1.3, ΔΙ.1.1.3, ΜΤ.1.1.3, ΕΠ.1.1.3

Περιγραφή: Το μάθημα υιοθετεί μία διεπιστημονική προσέγγιση προκειμένου να διερευνηθούν ζητήματα Εφαρμοσμένης Ηθικής, με επίκεντρο τη Στρατιωτική Ηθική και την Ηθική της Ηγεσίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος, μελετώνται θεμελιώδη ζητήματα ηθικής φιλοσοφίας και επιλεγμένα θέματα που αφορούν τη στρατιωτική και επαγγελματική δεοντολογία. Παρουσιάζονται σχετικώς ηθικές προσεγγίσεις (δεοντοκρατία, σχετικισμός, ωφελιμισμός, μηδενισμός), ενώ αξιοποιούνται επίσης βασικές γνώσεις δικαίου, κοινωνιολογίας, ιστορίας και ψυχολογίας, αναλύεται η λήψη αποφάσεων, καθώς και η αποτίμηση της ευθύνης για το στρατιωτικό προσωπικό, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό πολέμου.

Φιλοσοφία του Πολέμου

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Εφοδιαστές, Έρευνας-Πληροφορικής

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ: Μηχανικοί Αεροσκαφών, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, Μηχανικοί Εγκαταστάσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΜΑ.4.1.3, ΜΗ.4.1.3, ΜΕ.4.1.3, ΕΦ.4.1.6, ΕΠ.4.1.4

Περιγραφή: Το μάθημα εστιάζει στις ηθικές αρχές που διέπουν την έναρξη και τη διεξαγωγή του πολέμου και περιλαμβάνει την παρουσίαση των αρχών του πολέμου από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, ενώ αναπτύσσονται επιμέρους ζητήματα που προκύπτουν από τις στρατηγικές και τακτικές πολέμου, κυρίως σε συνάρτηση με τα διλήμματα και τους περιορισμούς σε μεθόδους και χρήσεις των σύγχρονων οπλικών συστημάτων.

MilitaryEthics (στα αγγλικά στο πλαίσιο του Διεθνούς Αεροπορικού Εξαμήνου)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ιπτάμενοι, Ελεγκτές Αεράμυνας

ΚΩΔΙΚΟΣ:ΙΠ.3.1.3, ΕΑ.3.1.3

Περιγραφή: Ethics and the Military: Ethical and organizational values. Illegal orders and the duty to (dis)obey. Pacifist ethics, Realism, Just War theory, IHL and the use of force: When can a state resort to war? (Jus ad bellum). Are there rules on how states should wage war? (Jus in bello). Post-war ethics and justice (Jus post bellum). Expanding the concept of just cause for war: Pre-emptive vs preventive war. The future of war ethics: New technologies, their application, and new ethics? The cases of: AI, Robots and drones, Space-based war.

Πολιτική Φιλοσοφία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικοί

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΔΙ.3.1.10

Περιγραφή: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία. Θεμελιώδεις πολιτικές ιδέες. Ελευθερία, δικαιοσύνη,ιδιοκτησία, δικαιώματα, δίκαιο και επιβολή των νόμων. Θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου: η αιτιολόγηση της κρατικής εξουσίας. Παραδόσεις και σύγχρονες προσεγγίσεις.Φιλελευθερισμός και η Θεωρία της Δικαιοσύνης.

Οργανωσιακή Ηθική – Ηγεσία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικοί

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΔΙ.6.1.6

Περιγραφή: Ηθική ηγεσία. Ηθική κουλτούρα και πρότυπα οργανισμών. Παρακίνηση. Πρόληψη και αντιμετώπιση παρατυπιών και παραβατικών συμπεριφωρών. Η κατανομή της ευθύνης στην πράξη. Άτομο και ομάδα.

Ενίσχυση Κριτικής Σκέψης

Κατεύθυνση: Διοικητικοί

Κωδικός:ΔΙ.7.1.3

Περιγραφή: Ανάλυση στοιχείων επιχειρήματος και βασικοί κανόνες επιχειρηματολογίας. Συσχέτιση μεταξύ επιχειρηματολογίας και γνώσης.Η έννοια της γνώσης (σε αντιδιαστολή με την απλή γνώμη και την άγνοια). Μορφές αδύναμης επιχειρηματολογίας. Βασικές αρχές επιστημονικής μεθόδου και ενδυνάμωση επιχειρημάτων.

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Το εργαστήριο θα συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος Technoethics/Ethics for Emerging Military Technologies στο Κοινό MSc in Security and Defence που θα διοργανωθεί από κοινού από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη Σχολή Ικάρων.

Περιγραφή: In this course we will explore some of the many ethical challenges posed by emerging technologies used for Defence and Security purposes. This course will provide the student with an understanding of fundamental ethical questions related to AI, algorithms, human enhancement, surveillance, drones and cyber warfare technologies and techniques; analysis of Law and Ethics for Defence Industries and Engineers will also be part of the curriculum. This course will provide a historical contrast with which to compare and contextualize the novel and exciting challenges of the 21st century. By the end of this course the student will be able to identify and distinguish ethical challenges particular to emerging technologies, as well as the implications of such technology for important moral concepts such as agency, responsibility and privacy.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Δρ Λεκέα συμμετέχει ως μέλος της Τριμελούς Επιτροπής σε δύο (2) υπό εκπόνηση Διδακτορικές Διατριβές σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οι εν λόγω Διατριβές σχετίζονται άμεσα με τις ερευνητικές δράσεις του Εργαστηρίου και συγκεκριμένα με τη θεματική περιοχή της λήψης αποφάσεων.

Αρχείο Διπλωματικών Εργασιών

Κάθε έτος εκπονούνται Διπλωματικές Εργασίες σε επιστημονικούς τομείς και γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Εργαστήριο Πολεμικών Παιγνίων. Μπορείτε να βρείτε τις Διπλωματικές Εργασίες που εκπονήθηκαν στο Εργαστήριο στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Ικάρων.

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Το Εργαστήριο συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με τα θεματικές και τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Οι εκπαιδευτικές δράσεις αφορούν σε επισκέψεις σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα, Εργαστήρια και άλλους φορείς με σκοπό την ενημέρωση και την πραγματοποίηση κοινών δράσεων. Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών δράσεων ανακοινώνεται στην αρχή κάθε έτους και κατά περίπτωση μέσα στο έτος.

Έρευνα

Το Εργαστήριο Πολεμικών Παιγνίων δραστηριοποιείται στις παρακάτω επιστημονικές περιοχές:

Εφαρμοσμένη Ηθική & Φιλοσοφία του Πολέμου

 • Δίκαιος Πόλεμος – Ιερός Πόλεμος – Θεολογικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις του πολέμου
 • Ανθρωπιστικές επεμβάσεις και ανθρώπινα δικαιώματα
 • Ο πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας
 • Η στρατιωτική τεχνολογία και οι εφαρμογές της στα σύγχρονα πεδία μαχών
 • Ηθική της Ηγεσίας
 • Διαδικασία λήψης στρατιωτικών αποφάσεων
 • Η αξιοποίηση του κινηματογράφου, άλλων μορφών τέχνης και της λογοτεχνίας για τη διδασκαλία ζητημάτων που σχετίζονται με τη στρατιωτική ηθική, την ηθική της ηγεσίας, καθώς και με ζητήματα εφαρμογής του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου
 • Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών εφαρμογών για τη διδασκαλία της Στρατιωτικής Ηθικής

 • Μαθηματικά μοντέλα
 • Θεωρία παιγνίων,ορθολογική επιλογή και λήψη αποφάσεων σε παίγνια επί χάρτου
 • Αξιοποίηση τεχνικών/μεθόδων προσομοίωσης σε role-playing games
 • Εξειδικευμένες εφαρμογές για την Εκπαίδευση σε ηθικά ζητήματα ανά Όπλο και Ειδικότητα
 • Εξειδικευμένες εφαρμογές για την Εκπαίδευση σε ηθικά ζητήματα άσκησης επείγουσας ιατρικής, ψυχιατρικής και νοσηλευτικής στο πεδίο των επιχειρήσεων

Δημιουργία εργαλείων αποτίμησης των ηθικών αρχών και κανόνων σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο

 • Αλγόριθμοι συσχέτισης των κανόνων επαναστατικών ή/και τρομοκρατικών οργανώσεων (πολιτικής ή/και θρησκευτικής τρομοκρατίας), καθώς και των συνακόλουθων επιχειρησιακών/τακτικών μοντέλων δράσης τους
 • Αξιοποίηση εργαλείων της υπολογιστικής γλωσσολογίας στην ανάλυση νομικών κειμένων, διαταγών και τρομοκρατικών προκηρύξεων επί ζητημάτων ηθικής
 • Ανάπτυξη εργαλείων για την αποτίμηση της επίδρασης της συναισθηματικής κατάστασης στη λήψη τακτικών και επιχειρησιακών αποφάσεων

Αναδυόμενες και ανατρεπτικές τεχνολογίες στο πεδίο των επιχειρήσεων

 • Τεχνητήνοημοσύνη (AI – artificial intelligence)
 • Ανθρώπινη ενίσχυση
 • Ολιστική προσέγγιση στη συλλογή και δικαιϊκή αποτίμηση στοιχείων από επιχειρησιακές ζώνες
 • Εργαλεία ανίχνευσης και πρόβλεψης συμπεριφοράς σε συνθήκες επιχειρησιακής εμπλοκής
 • Πειραματικός έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων με ενσωμάτωση των παραμέτρων της ηθικής και του δικαίου του πολέμου και σχεδίαση έρευνας για την Άμυνα και Ασφάλεια

Ερευνητικά Προγράμματα

Το Εργαστήριο Πολεμικών Παιγνίων συμμετέχει σε Ερευνητικά Προγράμματα εθνικά και ευρωπαϊκά σε συνεργασία με άλλα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα και Οργανισμούς. Κάποια από τα Προγράμματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 • Δημιουργία Ψηφιακού Βοηθού για τη Λήψη Αποφάσεων σε Τακτικό και Επιχειρησιακό Επίπεδο, ΥΠΕΘΑ, 2024-2025, Ομάδα Εργασίας: από τη Σχολή Ικάρων: Επικ. Καθ. ΙωάνναΚ. Λεκέα & Επικ. Καθ. Δημήτριος Γ. Σταματέλος, από το ΥΠΕΘΑ: Ανχης (ΥΠ) Γεώργιος Βλαχάκης, Επγος (ΤΠΛ) Παναγιώτης Παντελάκης, Ανθστής Κωνσταντίνος Ζαρκαδάκης, Αλχίας (ΤΘ) Δημήτριος Παναγόπουλος
 • Implementation of Digitalization in Defence Higher Education, Erasmus +, 2021-2023
 • European Common International Technical Semester for Defence and Security (EuCTSDS), Erasmus +, 2020-2023
 • International Air Force Semester (IAFS), Erasmus +, 2020-2022

Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο Πολεμικών Παιγνίων στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων και συγκεκριμένα στην Αίθουσα 018 στον χώρο των Διδακτηρίων.

Το Εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό VR/AR για την εκτέλεση πειραμάτων και εργαστηριακών ασκήσεων πραγματικού χρόνου/εικονικού χώρου, καθώς και για τη δημιουργία και δοκιμή εικονικών περιβαλλόντων εκπαίδευσης και μάθησης. Για σκοπούς προσομοιώσεων το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σύστημα προβολών και χειριστήρια για εξειδικευμένα παίγνια προσομοίωσης πτήσεων. Επίσης, το Εργαστήριο διαθέτει υλικό για την εκτέλεση πολεμικών παιγνίων σε πραγματικό χρόνο και χώρο σε εύρος περιστατικών. Τέλος, το Εργαστήριο διαθέτει εξειδικευμένη ταινιοθήκη και digital library ώστε να εξυπηρετούνται οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες.

Ενδεικτικές Εκδόσεις – Δημοσιεύσεις

Βιβλία

 1. Lekea, I., 2024. Applied ethics and war: ethical and legal dilemmas that fighter pilots face. Dekelia Air Base: Air Force Publication Agency.
 2. Lekea, I., 20162. Modern Philosophy and War: an approach to Just War theory. Dekelia Air Base: Air Force Publication Agency.
 3. Lekea, I., 2014. N17’s Philosophy of Terror: An Analysis of the 17 November Revolutionary Organization. Santa Barbara, Ca: Praeger International Security Press.
 4. Fotion, N., Kasnikov, B., Lekea, I., 2007. Terrorism, The New World Disorder. London: Continuum.

Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. Lekea, I. K., 2023. “Chapter 10 Using Military Simulation Games to Promote Critical Thinking and Ethical Discussions Related to Urban Warfare”. In The Ethics of Urban Warfare. Leiden, The Netherlands: Brill | Nijhoff. doi: https://doi.org/10.1163/9789004522404_012
 2. Lekea, I.K., Stamatelos, D.G., 2023. Enhancing flight safety training and prevention of aviation accidents with the use of physics and aeronautics, Solution for Maintenance Repair and Overhaul, p.273-278, Springer.
 3. Lekea, I.K., Stamatelos, D.G., 2022. “Embracing Simulations and Problem-Based Learning to Effectively Pair Concepts of Aeronautics with Flight Safety Training”. In the Handbook of Research on Cross-Disciplinary Uses of Gamification in Organizations, Chapter 25, p.533-552, IGI Global.
 4. Lekea, I.K., 2017. “Surveillance, targeted killing and the fight against Terrorism: a fair-played game?”, In Surveillance in Action – Technologies for Civilian, Military and Cyber Surveillance (edited by: Karampelas, Panagiotis and Bourlai, Thirimachos). New York: Springer, σ.σ. 279-299.

Textbooks and war game/simulations manuals

 1. Lekea, I., 20222. War games and simulations for teaching Military Ethics. Scenarios on the conduct of military operations. Part II: ethical dilemmas and legal aspects. Dekelia Air Base: Air Force Publication Agency.
 2. Lekea, I., 20222. War games and simulations for teaching Military Ethics: Game manual for the war game Engage in extremis (Part I: Just Shots in Yemen & Part II: Holy Devils Party in Paris). Dekelia Air Base: Air Force Publication Agency.
 3. Lekea, I., 2022. Ethical dilemmas and legal aspects of military technologies: AI: theory and cases.Dekelia Air Base: Air Force Publication Agency.
 4. Lekea, I., 2022. Cases and scenarios for tactical and operational military decision related to drones.Dekelia Air Base: Air Force Publication Agency.
 5. Lekea, I., 20212. Scenarios about the Honour Code. Part I: ethical dilemmas and legal aspects, Leadership Ethics. Dekelia Air Base: Air Force Publication Agency.

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

 1. Lekea, I., Lekeas, G., Topalnakos, P., 2023. “Exploring Enhanced Military Ethics and Legal Compliance through Automated Insights: An Experiment on Military Decision-Making in Extremis”, Conatus, issue of December 2023.
 2. Lekea, I., 2023. “Collecting, analysing and using battlefield evidence for tactical planning and in criminal proceedings: AI, ethics and technological issues than need to be addressed” (submitted for publication, currently under review).
 3. Lekea, I., 2023. “Narratives as an indicator of identity, justice and ethics in war games” (submitted for publication, currently under review).
 4. Lekea, I.K., Stamatelos, D.G., Raptis, P., 2021. “Learning how to escape the unthinkable with virtual reality: the case of pilots’ training on emergency procedures”.IOP Conference Series Materials Science and Engineering, Volume 24, Issue 1, January 2021.
 5. Kanellopoulos, N., Lekea, I., 2014.“Prelude to Kephissos (1311): An analysis of the Battle of Apros (1305)”, Journal of Medieval Military History 12: 119-137.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

 1. Lekea, I., Topalnakos, P., 2023. “Advancements in Forensic Analysis on the Battlefield: Unmanned Technology, Legal and Ethical Considerations”. Lighting Talks in the Octopus Conference 2023/Council of Europe, 14 December 2023.
 2. Lekea, I., Loukas, G., 2023. “The Ethical Dimensions of Human Factors, AI, and Training in Aviation Accidents”.  Symposium on AI Opportunities and Challenges (SAIOC), 5 December 2023.
 3. Lekea I., Stamatelos D.,Kappatos V., 2023. “Preventing and dealing with in-flight crises: is there room for ethics?”,11th ICTR, Crete, Greece, 20-22 September, 2023.
 4. Lekea I., “Moral enhancement in the military context: an experiment on the possibilities and the risks”. 11th EuroISME Conference, Ludovika University, Budapest, Hungary, 18-20 May 2022.
 5. Stamatelos, D.G., Lekea,I.K., 2023. “Bridging academic education with flight training of pilots using finite elements and simulators”.19th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, 27-28 April 2023.
 6. Lekea, I.K., Stamatelos, D.G., 2022. “Improve aircraft pilots’ training using structural failure incidents: A serious game approach”.International Symposium on Aircraft Technology, MRO & Operations (ISATECH 2022), University of Belgrade, Serbia, 14–16 September 2022.
 7. Lekea, I.K., Stamatelos, D.G.,Kyriakidis, Th., Raptis, P., Zouridakis, I., Giannopoulos, S., 2022. “Digitalizing pilot’s training on safety procedures or how to deal with abnormal situations”.AFASES on Scientific Research and Education in the Air Force, Academia ForţelorAeriene “Henri Coandă“, Brasov, 26-28 May 2022.
 8. Lekea, I.K., Stamatelos, D.G., 2022. “Understanding and discussing air disasters through serious games: the case of the Hellenic Air Force Academy”.17th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, 12-13 May 2022.
 9. Lekea I., 2022. “Moral enhancement in the military context: an experiment on the possibilities and the risks”. 11thEuroISME Conference, Ludovika University, Budapest, Hungary, 18-20 May 2022.
 10. Lekea, I., 2021. “Ethical Leadership and crisis management”, Applied and Holistic Management of Hybrid Threats and Crises, Ministry of National Defence, General Directorate of National Defence Policy and International Relations 1-3, 8-10, 15-17 & 22-24 April 2021.
 11. Lekea, I., 2021. “Developing and testing a VR simulation for urban warfare”. 10th EuroISME Annual Conference (online due to COVID-19 restrictions), June 2021, 3rd, 10th& 17th.
 12. Lekea, I.K., Spyrou, E., Kyriakidis, Th., Stamatelos, D.G., Kappatos, V.K., 2021. “Distance learning on transport safety: the design and development of an informal and e-tool focused on flight safety procedures”.10th International Congress on Transportation Research, Rhodes, Greece, 02-03 September 2021.
 13. Lekea, I.K., Stamatelos, D.G., Kyriakidis, Th., 2021. “Enhancing flight safety training with the use of virtual simulations”.9th International Conference on “Experiments /Process /System Modelling /Simulation /Optimization, Athens, Greece, 07-10 July 2021.
 14. Lekea, I.K., Stamatelos, D.G., 2021. “Enhancing flight safety training and prevention of aviation accidents with the use of physics and aeronautics”.International Symposium Aircraft Technology, MRO and Operations, Budapest, Hungary, 28-30 June 2021.
 15. Lekea, I.K., Stamatelos, D.G.,Raptis, P., 2020. “Learning how to escape the unthinkable with virtual reality: the case of pilots’ training on emergency procedures”.10th EASN Virtual Conferenceon Innovation in Aviation & Space to the satisfaction of the European citizens, 2-4 September 2020.
 16. Lekea, I.K., Stamatelos, D.G., 2020.“Using simulations and virtual reality to improve educational efficacy with a lower cost – The case of the Labs of War Games and Strength of Materials of the Hellenic Air Force Academy”.International Conference on research in education and science, Istanbul, 21-24 March 2020.
 17. Stamatelos, D.G., Lekea, I., Kappatos, V., 2019. “Development of an educational tool for evaluating applications of Strength of Materials to Aircraft Structures”.Poster in International Aeronautical and Aerospace Conference, Venice, Italy, 14-15 November 2019.
 18. Lekea, I., 2019. ‘Ethics of War as represented in the movies. Notions and ideas of what is right and what justice is about in mainstream movies on the war against terrorism”. 31st International Conference on Philosophy, Vouliagmeni, Athens, 2019.
 19. Lekea, I., Lekeas, G., 2018. “Balancing between ethics, prevention, non-intervention and the law: Syria as a war game scenario for teaching ethics of intervention and the responsibility to protect”. Annual Workshop, European Centre for the Responsibility to Protect, University of Leeds, 21 September 2018.
 20. Lekea, I., Karampelas, P., 2018. “Detecting Hate Speech within the Terrorist Argument: A Greek Case”, Third International Workshop on Social Network Analysis Surveillance Techniques (SNAST), 28 August 2018, Barcelona, Spain.
 21. Lekea, I., Karampelas, P., Anthimou, G., Michail, K., 2018. “Discussing issues of responsibility, accountability and liability when AI agents decide and act during war: the case of training algorithms for attacking possible targets”, 8thEuroISME Annual Conference, Toledo, Spain, 13–16 May 2018.
 22. Charalambides, P., Lekea, I., Karampelas, P., Stamatelos, D., 2018. “Discussing remotely autonomous capability to shoot targets using AI systems: ethical and technological issues”, Defense and Security State of the Art Technology, Hellenic Institute of Strategic Studies and Hellenic Air Force Academy Graduates Association, Athens, War Museum, May, 3-4, 2018.
 23. Lekea I., Stamatelos D., 2017. “Our space, your space or someone else’s space? Territorial objectives and military ethics in role playing games”, The Politics of Space and the Humanities, Aristotle University of Thessaloniki, 2017.
 24. Veziridis S., Karampelas P., Lekea I., 2017. “Learn by Playing: A serious war game simulation for teaching military ethics”. Global Engineering Education Conference (EDUCON/IEEE), pp. 915-920.
 25. Virvidakis S., Lekea I., 2017. “Ethical issues in intelligence analysis and surveillance for defense purposes: the deontological vs the consequentialist approach (or when principles are more important than consequences)», EISIC
 26. Xenaros A., Karampelas P., Lekea, I., 2016. “Profiling individuals based on email analysis and ego networks: A visualization technique”. In Proceedings of the 2016 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM ’16), August 18-21, 2016, San Francisco, CA, USA, 2016 ACM. ISBN 978-1-5090-2846-7, pp. 1262-1269.
 27. Lekea I., 2015. “Can we program ethical codes into robots? Machine ethics and war”, 27th International Conference of Philosophy.
 28. Lekea, I., Karampelas, P., Xylogiannopoulos K. and Alhajj, R., 2015. “Tactics, weapons, targets and rationale behind the actions of the mostly operational terrorist groups across Europe”, FOSINT-SI 2015, Paris, France, 26-27 August 2015.

Θέματα Ικάρων

Ανακοινώσεις Μαθημάτων

 • Οι ώρες γραφείου για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2023-24 είναι οι ακόλουθες: Δευτέρα & Τρίτη: 13:30-15:00, Παρασκευή: 08:30-10:30.
 • Οι Διπλωματικές Εργασίες που αφορούν τις θεματικές περιοχές και τα συναφή προς το Εργαστήριο γνωστικά αντικείμενα θα ανακοινωθούν μέσα στον Μάρτιο.

Συνεργασίες

Το Εργαστήριο Πολεμικών Παιγνίων συνεργάζεται ερευνητικά με Ακαδημαϊκα Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Εργαστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα:

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Division 19 (Στρατιωτική Ψυχολογία) της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας
 • University College London, Digital Educational Team/Learning Technology Leads
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης- EKETA
 • Εργαστήριο Αντοχής Υλικών (ΣΙ)

Δραστηριότητες

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες δραστηριότητες για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαΊκού έτους 2023-24.

Συνέδρια

Προσεχή Συνέδρια

Το Εργαστήριο Πολεμικών Παιγνίων συνδιοργανώνει σε συνεργασία με τo Faculty of Air Security Systems (Department of Fundamental Sciences) της “HENRI COANDĂ” Air Force Academy (Brasov) το 12ο ΔιεθνέςΣυνέδριο “Redefining Community in Intercultural Context (RCIC’24)” μεθέμα: Military Ethics in the Age of Hybridity. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα μεταξύ 7 και 9 Νοεμβρίου 2024. Αναλυτικότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν εν καιρώ.

Αρχείο Συνεδρίων

Το Εργαστήριο Πολεμικών Παιγνίων της Σχολής Ικάρων συνδιοργάνωσε με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Στρατιωτικής Ηθικής (EuroISME) το Ετήσιο Συνέδριο με θέμα:TheFuture of Military Ethics. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων μεταξύ 10 και 12 Μαϊου 2023. Website: https://www.euroisme.eu/index.php/en/events/past-conferences/athens-2023

Ανακοινώσεις

Call for Papers: Ethical, Political, Legal and Social Issues Relating to Information Warfare/Operations The Journal of Information Warfare (JIW) invites submissions for its thematic area on Ethical, Political, Legal and Social Issues relating to Information Warfare/Operations. As a leading publication in the field of information warfare and operations, JIW provides a forum for academics and practitioners to explore the multifaceted aspects of this discipline. The journal’s audience includes academic researchers, defense and military professionals, government officials, and industry experts. JIW publishes four issues per year, both online and in hard copy, ensuring broad dissemination of cutting-edge research and insights. All submissions undergo a rigorous double-blind review process to ensure the highest quality standards. We welcome contributions on a wide range of topics within the thematic area of Ethical, Political, Legal and Social Issues relating to Information Warfare/Operations. Sample topic areas include but are not restricted to:

 1. Intelligence/Counterintelligence: Analysis of intelligence gathering techniques, counterintelligence measures, and their ethical implications.
 2. Perception Management: Exploration of techniques for shaping and influencing public perceptions through information operations.
 3. Information Warfare Theory: Theoretical frameworks and models for understanding information warfare and its ethical, political, legal, and social implications.
 4. Electro-Magnetic Pulse (EMP) Weapons: Ethical, political, legal, and social considerations surrounding the use of EMP weapons and their impact on information systems.
 5. Information, Computer, and Network Security: Examination of ethical challenges and policy considerations in securing information, computer systems, and networks.
 6. Cryptography: Ethical implications and policy considerations of cryptographic technologies in information warfare.
 7. Physical Security: Analysis of physical security measures and their role in protecting information assets.
 8. Security Policy: Examination of ethical, political, legal, and social aspects of security policies in the context of information warfare/operations.
 9. Information Warfare/Operations Policy: Analysis of policy frameworks for guiding information warfare/operations and their ethical implications.
 10. Information Warfare Techniques: Exploration of emerging techniques and strategies employed in information warfare, along with their ethical considerations.
 11. Denial and Deception: Ethical, political, legal, and social implications of denial and deception tactics used in information warfare/operations.
 12. Disaster Recovery/Crisis Management: Examination of ethical challenges and policy considerations in managing information systems during crises and disaster situations.
 13. Infrastructure Warfare/Protection: Analysis of ethical, political, legal, and social aspects of protecting critical infrastructure from information warfare threats.
 14. National Security Policy: Exploration of ethical considerations and policy frameworks for safeguarding national security in the information age.
 15. Corporate Defence Mechanisms: Examination of ethical challenges and strategies for protecting corporate information assets from information warfare threats.
 16. Ethical, Political, Legal and Social Issues relating to Information Warfare/Operations: Critical analysis of the broader ethical, political, legal, and social dimensions of information warfare/operations.
 17. Information Policy/Strategy: Examination of policy frameworks and strategies for governing information in the context of warfare/operations.
 18. Information Security/Operations Education: Exploration of ethical considerations and pedagogical approaches in educating professionals about information security and operations (problem based learning/PBL, serious games, simulations, role playing via analysis of cases studies, applications for educational/training purposes etc).
 19. Cyber Terrorism: Analysis of the ethical, political, legal, and social aspects of cyber terrorism and its implications for information warfare.
 20. Psychological Operations: Examination of psychological techniques employed in information warfare/operations and their ethical implications.
 21. Information/Knowledge Management: Ethical, political, legal, and social considerations in managing and leveraging information and knowledge in warfare/operations.
 22. Communications Theory: Analysis of communication models and theories relevant to information warfare/operations and their ethical implications.
 23. Information Security Standards: Examination of ethical considerations in the development and implementation of information security standards.

We encourage original research articles, case studies, theoretical frameworks, policy analyses, and critical reviews that contribute to the understanding and advancement of the ethical, political, legal, and social dimensions of information warfare/operations. Submissions should adhere to JIW’s guidelines and undergo the double-blind review process. Detailed submission instructions can be found on the journal’s website. Important Dates:

 • Call for Papers: October 2023
 • Submission Deadline: June 2024
 • Notification of Acceptance: July 2024
 • Final Submission of updated papers: August 2024
 • Publication: September 2024

We look forward to receiving your contributions and fostering vibrant discussions on the ethical, political, legal, and social issues relating to information warfare/operations. Sincerely, Chief Editor – Dr. Edwin “Leigh” Armistead, Journal of Information Warfare Editor of the Special Issue – Assistant Professor Ioanna K. Lekea, Hellenic Air Force Academy

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

Δρ. Ιωάννα Κ. Λεκέα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Πολεμικών Παιγνίων

Σχολή Ικάρων/ Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών/ Τομέας Ηγετικής-Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας

Αεροπορική Βάση Δεκέλειας – 13671 (1010) – Δεκέλεια Αττικής – Ελλάδα

Tηλ.: +302108193840, Fax: +302108074606

Email: ioanna.lekea@hafa.haf.gr , ioannalekea@gmail.com