Εργαστήριο Εργομετρίας

Το Εργαστήριο Εργομετρίας σύμφωνα με τον Οργανισμό της Σχολής Ικάρων (ΠΔ 151/Αρ. Φ. 238/4-11-2013, Άρθρο 15) συμπεριλαμβάνεται στα Εργαστήρια του Τομέα Ηγετικής-Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας.

Το Εργαστήριο ασκεί έργο σχετικό την επιστήμη της Εργομετρίας, δηλαδή εκτελεί μετρήσεις και αξιολογεί διάφορες ικανότητες της φυσικής κατάστασης (π.χ. αερόβια ικανότητα, μυϊκή δύναμη και αντοχή, ισχύς, κινητικότητα, ταχύτητα, συντονιστικές ικανότητες), καθώς και διαφόρους δείκτες (π.χ. σύσταση μάζας σώματος με εκτίμηση ολικού ποσοστού λίπους – μυϊκής μάζας κ.ά.) που σχετίζονται τόσο με την απόδοση, όσο και την υγεία. Στο πλαίσιο του έργου του Εργαστηρίου καθορίζονται οι συγκεκριμένες παράμετροι που πρόκειται να μετρηθούν και επιλέγεται η κατάλληλη δοκιμασία και το κατάλληλο όργανο που θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση των μετρήσεων. Το Εργαστήριο συμβάλλει στην παρακολούθηση της σωματικής ευρωστίας των Ικάρων και συμβάλλει στην καθοδήγηση της προπόνησης, στη βελτίωση και μεγιστοποίηση της απόδοσής τους.

Το Προσωπικό του Εργαστηρίου Εργομετρίας αποτελείται από μέλη ΕΕΔΙΠ της Φυσικής Αγωγής και Ειδικούς Επιστήμονες των οποίων οι σπουδές και η εργασιακή εμπειρία εμπίπτει στο γνωστικό πεδίο της Εργομετρίας και Εργοφυσιολογίας.

Δημοσιεύσεις

  1. Μπίλιος Χ., Μπίλιος Π., Σταματόπουλος Δ., Τριπερίνα Θ., Κυπάρος Α. (2022). Η Επίδραση της Διακοπής Προπόνησης Τεσσάρων Εβδομάδων στην Αντοχή Δύναμης των κοιλιακών Μυών Νεαρών Ανδρών. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 25ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 9-10 Απριλίου 2022, Θεσ/νικη. Διαθέσιμο. Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός,42(1,2): 203.
  2. Μπίλιος Χ., Μπίλιος Π., Πήδουλας Γ., Σταμάτης Π., Σταματόπουλος Δ., Τριπερίνα Θ., Κυπάρος Α. (2021). Η Επίδραση της Διακοπής Προπόνησης για Τέσσερεις Εβδομάδες στην Αερόβια Ικανότητα Νεαρών Ανδρών. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 6 ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης, 25-27 Ιουνίου 2021, Αθήνα. Διαθέσιμο. http://sefaacongress.phed.uoa.gr/
  3. Karatrantou, K., Bilios, P., Bogdanis, G., Ioakimidis, P., Soulas, E., Gerodimos, V. (2019). Effects of whole-body vibration training frequency on neuromuscular performance: arandomized controlled study. Biology of Sport, 36 (3), 273-282.
  4. Μπίλιος Π., Καρατράντου Κ., Μπογδάνης Γ., Σούλας Δ., Γεροδήμος Β. Η επίδραση διαφόρων προγραμμάτων άσκησης με ολόσωμη δόνηση στη φυσική κατάσταση νεαρών ανδρών.
  5. Παρουσίαση στο 5ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, 6-7 Νοεμβρίου 2015,
  6. Αθήνα. Διαθέσιμο. http://www.eevfa.gr/site/documents/Book of abstracts 2015 final.pdf.
  7. Σούλας, Δ., Μπίλιος, Π., Γεροδήμος, Β., Καρατράντου, Κ., & Ταξιλδάρης Κ. (2011). Συγκριτική μελέτη δύο περιοδικών προγραμμάτων στη βελτίωση της μέγιστης δύναμης νεαρών σπουδαστών ανώτατου στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 9 (1):44-52.
  8. Bilios, P., Soulas, D., Taxildaris, K., Gerodimos, V., Bogdanis, G. (2008). Comparison of a Linear and a Daily Undulating Periodized Training Program for Maximal Strength in Male AirForce Cadets. In Physiology for Therapeutic and Rehabilitation Practices: Current Approaches.G.L.Khanna, Ed, Narosa Publishing Hourse PVT, LTD, India.
  9. Μπογδάνης, Γ. Τσετσώνη, Α. Λάνθιμος, Α. Χαραλαμπάκης, Χ. Πήδουλας, Γ. Μπίλιος, Π.
  10. Σταμάτης, Π. (2002). Μυοσκελετικοί τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης στη Σχολή Ικάρων. Παρουσίαση στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής&Αθλητισμού, 17-19 Μαΐου 2002, Κομοτηνή. Άθληση & Κοινωνία, 31: 44-45.