Αλλοδαποί Φοιτητές

Με βάση το πρόγραμμα Στρατιωτικής Μορφωτικής Βοήθειας, καθορίζονται ετησίως με απόφαση του ΥΕΘΑ, με την οποία κυρώνεται σχετικός πίνακας θέσεων εκπαίδευσης ανά Χώρα, κατόπιν συσκέψεως των αρμοδίων φορέων, των ΥΠΕΘΑ – ΥΠΕΞ που πραγματοποιείται στο ΓΕΕΘΑ, το πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου εκάστου έτους. Ειδικότερα επιτρέπεται, η εισαγωγή και φοίτηση αλλοδαπών από Χώρες με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας:

α. Βαλκανικής Χερσονήσου και Καυκάσου.
β. Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (Κ.Α.Κ).
γ. Μέσης Ανατολής.
δ. Βόρειας Αφρικής.
ε. Υποσαχαρικής Αφρικής.
στ. Νότιας Αφρικής.
ζ. Υπόλοιπης Ευρώπης.
η. Ασίας-Ωκεανίας.

Στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ) οι αλλοδαποί σπουδαστές μπορεί να συμμετέχουν στις κατευθύνσεις Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας.

Όλοι οι αλλοδαποί σπουδαστές (υπότροφοι και μη υπότροφοι), κατά την είσοδό τους στη Σχολή υποχρεούνται να δώσουν την ακόλουθη υπόσχεση στην Αγγλική ή την ενδιάμεση γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε κατά το στάδιο Προπαιδεύσεως των:

«Υπόσχομαι να συμμορφώνομαι προς τους Κανονισμούς της Σχολής, να καταβάλλω κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της εκπαιδεύσεως και να μη μεταδώσω οποιαδήποτε πληροφορία Στρατιωτικής αξίας σε αναρμόδια πρόσωπα».

Οι αλλοδαποί σπουδαστές έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους αντίστοιχους ημεδαπούς. Οφείλουν να συμμορφώνονται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους, με τους Οργανισμούς και Κανονισμούς των Σχολών φοίτησής τους, υπόκεινται δε, κατά τον ίδιο τρόπο, στους κανόνες πειθαρχίας και υφίστανται τις ίδιες πειθαρχικές κυρώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο ΦΕΚ B 2428 – 02/11/2011 (~115 Kbytes).