Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών αποτελεί θεσμοθετημένο εργαστήριο του Τομέα Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών (Τομέας Ζ) της ΣΙ.  Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εργαστηριακή υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα Ζ σε θέματα ηλεκτρικών μηχανών, ηλεκτρονικών ισχύος, καθώς και ηλεκτρικής ισχύος γενικότερα.

Τα συναφή γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει ο οικείος Τομέας Ζ συνοψίζονται ως εξής: ηλεκτροτεχνία, ηλεκτρικά κυκλώματα, ηλεκτρικές μηχανές, δυναμική και έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών, συστήματα παραγωγής / μεταφοράς / αποθήκευσης / διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρολογικές / ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικά ισχύος, νέες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα ηλεκτρικών μετρήσεων, ευφυή δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Ομάδα Εργαστηρίου

Διευθυντής: Παναγιώτης Παπακανέλλος (Επίκουρος Καθηγητής)

Προσωπικό: Ηλιάνα Γραβάλου (Λέκτορας), Μαρία Μπαρμπαρόσου (ΕΕΔΙΠ ΙΙ)

Συνεργαζόμενο Προσωπικό: Νικόλαος Μαδαμόπουλος (Καθηγητής), Γεώργιος Κλήρος (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών συστεγάζεται με το Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου και Συστημάτων Αεροσκαφών στα Κτήρια Εργαστηρίων της ΣΙ. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει:

 • Όργανα Μετρήσεων (Βολτόμετρα, Αμπερόμετρα, Συχνόμετρα, Βατόμετρα)
 • Τροφοδοτικές Διατάξεις
 • Κινητήρες και Γεννήτριες Συνεχούς Ρεύματος
 • Διατάξεις Κυκλωμάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ταχύτητας Περιστροφής Κινητήρων Συνεχούς Ρεύματος
 • Τριφασικούς Μετασχηματιστές
 • Σύγχρονες Τριφασικές Γεννήτριες
 • Τριφασικούς Επαγωγικούς Κινητήρες Βραχυκυκλωμένου Δρομέα
 • Τριφασικούς Επαγωγικούς Κινητήρες με Δακτυλίους
 • Τριφασικά Ωμικά Φορτία

Μαθήματα

Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών υποστηρίζει τα παρακάτω μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών:

 • Ειδικές Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις {5ο Εξ. στο Πρόγραμμα Σπουδών της Ειδίκευσης Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων της Κατεύθυνσης Μηχανικών}
 • Ενεργειακή Ηλεκτρική Τεχνολογία {5ο Εξ. στο Πρόγραμμα Σπουδών της Ειδίκευσης Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών της Κατεύθυνσης Μηχανικών}
 • Ηλεκτρικές Μηχανές {4ο Εξ. στο Πρόγραμμα Σπουδών της Ειδίκευσης Μηχανικών Αεροσκαφών της Κατεύθυνσης Μηχανικών}
 • Ηλεκτροτεχνία {3ο Εξ. στο Πρόγραμμα Σπουδών της Ειδίκευσης Μηχανικών Αεροσκαφών της Κατεύθυνσης Μηχανικών και 4ο Εξ. στο Πρόγραμμα Σπουδών της Ειδίκευσης Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων της Κατεύθυνσης Μηχανικών}

Έρευνα

Το Προσωπικό του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα στις εξής κατευθύνσεις:

 • Ανάπτυξη αλγορίθμων ελέγχου δυναμικών συστημάτων με περιορισμούς και εφαρμογές σε ηλεκτρικά συστήματα
 • Αυτόματος έλεγχος ηλεκτρικών μηχανών
 • Ηλεκτρικά συστήματα αεροσκαφών
 • Ηλεκτροκίνηση επανδρωμένων και μη αεροσκαφών
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από ανανεώσιμες πηγές και έλεγχος με ηλεκτρονικά ισχύος
 • Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας της ηλεκτρικής ισχύος

Επικοινωνία

Παναγιώτης Παπακανέλλος Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Ικάρων/ Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών/ Τομέας Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών

Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, 13671 (1010), Δεκέλεια Αττικής

 • Τηλ:+302108193833, +306972246696
 • E-mail:papakanellosp@yahoo.gr,  panagiotis.papakanellos@hafa.haf.gr