Κτηριακές Εγκαταστάσεις

Η ΣΙ διαθέτει Διδακτήριο στο οποίο στεγάζονται οι αίθουσες διδασκαλίας και αριθμός εργαστηρίων. Συγκεκριμένα, η ΣΙ διαθέτει 10 αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 35 ατόμων, 6 αίθουσες χωρητικότητας 20 ατόμων, 4 αίθουσες χωρητικότητας 21 ατόμων και 10 αίθουσες χωρητικότητας 25 ατόμων. Επίσης, διαθέτει 3 αίθουσες για την προπαίδευση αλλοδαπών, 4 αίθουσες για την εκμάθηση ξένων γλωσσών χωρητικότητας 40 ατόμων έκαστη, καθώς και 8 αίθουσες πρακτικής εκπαίδευσης ξένων γλωσσών των 20 ατόμων έκαστη. Στο Διδακτήριο στεγάζονται και 4 αίθουσες των 24 ατόμων που χρησιμοποιούνται από το Εργαστήριο Η/Υ, καθώς και μια αίθουσα των 48 ατόμων με ίδια χρήση. Το Εργαστήριο Φυσικής εξυπηρετείται από αίθουσα των 12 ατόμων, το εργαστήριο Ηλεκτρονικών από αίθουσα των 52 ατόμων, ενώ το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών εξυπηρετείται από αίθουσα των 24 ατόμων. Συνολικά, η ΣΙ μπορεί να εκπαιδεύσει στο Διδακτήριο 1.392 Ικάρους. Μαθήματα και διαλέξεις πραγματοποιούνται και στους χώρους του μικρού αμφιθεάτρου, χωρητικότητας 80 ατόμων, αλλά και του μεγάλου αμφιθεάτρου, χωρητικότητας 1200 ατόμων.

Τα γραφεία των μελών ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ στεγάζονται στο Κτήριο Καθηγητών, όπου υπάρχουν 40 συνολικά αίθουσες γραφείων που διαθέτουν και χώρους γραμματειακής υποστήριξης. Εντός του Κτηρίου Καθηγητών προβλέπονται διαφόρων ειδών αποθήκες (φωτοτυπείου, μελών ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ, προσωπικού ΕΠΣ), σχεδιαστήριο, κυλικείο, καθώς και αίθουσα φωτοτυπικών μηχανημάτων, ενώ υπάρχουν δύο αίθουσες συμβουλίων συνολικής χωρητικότητας 70 ατόμων και ο κεντρικός χώρος υποδοχής εξυπηρετεί 104 άτομα. Τέλος, προβλέπεται η χρήση διακριτής αίθουσας ως Εντευκτήριο των Επίτιμων Τακτικών Καθηγητών.

Η Διοίκηση της ΣΙ επί των ακαδημαϊκών θεμάτων στεγάζεται στο Κτήριο της Κοσμητείας – Διοικητηρίου, το οποίο υποστηρίζει τον Κοσμήτορα και τον ΔΑΣΕ με εξειδικευμένα γραφεία (εκπαιδευτικών βοηθημάτων, προγραμματισμού εκπαίδευσης και απαιτήσεων, διπλωματικών εργασιών, δημοσίων σχέσεων, οργάνωσης μηχανοργάνωσης, διδακτικού προσωπικού κλπ) και αντίστοιχες υποδομές. Το Κτήριο αυτό δύναται να εξυπηρετήσει συνολικά 156 άτομα.

Για τους Ικάρους λειτουργεί Εντευκτήριο, στο οποίο στεγάζονται το κυλικείο και οι αίθουσες για την εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων (φωτογραφίας, πλαστικομοντελισμού, αερομοντελισμού, ζωγραφικής, μουσικής, πινκ πονκ, παιχνιδιών, μπιλιάρδου, τηλεόρασης).